Přihlásit se

Osoba: Michaela Sejkorová, Hanácký dvůr, z.s. (MH0396), H, L0380

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Hanácký dvůr, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty