Přihlásit se

Osoba: Terezie Theimerová, JK Amír, z.s, (MH0385), H, L0390

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty