Přihlásit se

Osoba: Adéla Žákovská, JK Prusinovice, z.s. (ML0020), L, L0394

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty