Přihlásit se

Osoba: Adéla Žákovská, JK Prusinovice, z.s. (ML0020), L, L0394

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraBronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS

Jezdec
JK Prusinovice, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty