Přihlásit se

Osoba: Marie Holíková, JK Ramir, z.s. (ML0022), L, L0400

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Voltiž, Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS

Jezdec
JK Ramir, z.s. - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty