Přihlásit se

Osoba: Eliška Složilová, JASO Oldřichov (ML0162), L, L0405

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty