Přihlásit se

Osoba: Nikol Pelánková, Radka Turčynová (ML0126), L, L0416

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty