Přihlásit se

Osoba: Aleš Peška, Stáj Montana, z. s. (ML0035), L, L0451

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty