Přihlásit se

Osoba: Veronika Schmolzová, Ranč u Tuffa z.s. (ML0080), L, L0452

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty