Přihlásit se

Osoba: Michal Žák, ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140), L, L0489

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení
Role v JIS
Jezdec
ZH Tlumačov s.p.o. - jezdec

Koně

Subjekty