Přihlásit se

Osoba: Michal Žák, Jezdecký klub Panská lícha z.s. (MG0061), G, L0489

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Panská lícha z.s. - jezdec

Koně

Subjekty