Přihlásit se

Osoba: Michal Slováček, Stáj Dolina Staré Město (ML0132), L, L0501

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní

Koně

Subjekty