Přihlásit se

Osoba: Michal Slováček, Stáj Dolina Staré Město (ML0132), L, L0501

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Steward - Skoky, Národní
Garant - ZZVJ - 2/3
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Stáj Dolina Staré Město - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty