Přihlásit se

Osoba: Zuzana Tomanová, JS Klofáč (MV0053), V, V0019

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
JS Klofáč - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty