Přihlásit se

Osoba: Veronika Mavercová, SSCHK Jindřichův Hradec (MV0011), V, V0027

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty