Přihlásit se

Osoba: Eva Čadková, Sportovní stáj Matoušek, z. s. (MV0021), V, V0057

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec, Sportovní zástupce
Sportovní stáj Matoušek, z. s. - korespondent, jezdec, sportovní zástupce

Koně

Subjekty