Přihlásit se

Osoba: Vladimír Štursa, Skokový klub EQUI EBONIT z. s. (MV0101), V, V0065

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení, Všeobecná
Role v JIS

Jezdec, Sportovní zástupce
Skokový klub EQUI EBONIT z. s. - jezdec, sportovní zástupce

Koně

Subjekty