Přihlásit se

Osoba: Vladimír Štursa, Skokový klub EQUI EBONIT z. s. (MV0101), V, V0065

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Spřežení, Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Skokový klub EQUI EBONIT z. s. - jezdec

Koně

Subjekty