Přihlásit se

Osoba: Kristína Böhmová, Stáj Dita Opalice z.s. (MC0131), C, V0161

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty