Přihlásit se

Osoba: Kateřina Krobová, Skokový klub EQUI EBONIT z. s. (MV0101), V, V0350

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Jezdec
Skokový klub EQUI EBONIT z. s. - jezdec

Koně

Subjekty