Přihlásit se

Osoba: Kristýna Krakovská, Military centrum Dvoreček, o.s. (MV0138), V, V0358

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
C
Bronzový výkonnostní odznak - všestrannost
Role v JIS
Korespondent
Military centrum Dvoreček, o.s. - korespondent

Koně

Subjekty