Přihlásit se

Osoba: Eliška Mihalíková, Jezdecký klub Cihelna, z. s. (MV0163), V, V0609

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Jezdecký klub Cihelna, z. s. - korespondent

Koně

Subjekty