Přihlásit se

Osoba: David Vacek, SS Zdeněk Hruška (MC0183), C, V0664

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty