Přihlásit se

Osoba: Anna Bohuslavová, JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089), V, V0691

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s - jezdec

Koně

Subjekty