Přihlásit se

Osoba: Sandra Šmatová, JK Záhořany (MB0344), B, V0730

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Jezdec
JK Záhořany - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty