Přihlásit se

Osoba: Lucie Metalová, JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089), V, V0758

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty