Přihlásit se

Osoba: Kristýna Pokorná, Sportovní stáj Tretera (MG0066), G, V0764

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Sportovní stáj Tretera - jezdec

Koně

Subjekty