Přihlásit se

Osoba: Jana Vrzáčková Kružíková, Jana Vrzáčková (MV0154), V, V0784

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Jana Vrzáčková - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty