Přihlásit se

Osoba: Barbora Krejčířová, Zámecká stáj Plandry, z. s. (MV0158), V, V0790

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty