Přihlásit se

Osoba: Drahoslav Gašparovič, Slovensko (MZ0040), Z, Z1362

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty