Přihlásit se

Osoba: Simon Hlocký, Slovensko (MZ0040), Z, Z1414

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty