Přihlásit se

Osoba: Marián Sýkora, None (), , Z999O

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty