Přihlásit se

Osoba: Kinga Śliż, None (), , Z99BZ

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty