Log in

​​FEI Registrace osob a koní / FEI Pasy (revalidace) 


Seznam:


>>>>>POZOR: Žádosti o FEI Registrace a FEI Pasy již nelze na sekretariátu hradit v hotovosti.

Možné jsou pouze tyto platební možnosti:

 • bankovním převodem - trvá až 3 dny
 • složením hotovosti na účet FIO banky se správným variabilním symbolem - platba dokončena do několika minut po složení peněz
 • platební kartou - platba dokončena do několika minut po potvrzení bankovní transakce


>>>>>POZOR: Bez vytvoření žádosti o FEI Registraci a FEI Pas (revalidaci) v JIS není možné udělat příslušné úkony na FEI a váš požadavek vyřídit 


>>>>>POZOR: Žádost je možné na sekretariátu dokončit a na FEI vykonat příslušné úkony až po připsání peněz a účet ČJF a spárování celé částky z platebního příkazu pod správným variabilním symbolem. Bez připsání platby nebude váš požadavek na sekretariátu vyřízen.


Žádosti FEI Registrace a pasy lze od 1.12. podávat i pro registrace platné v následujícím roce.

POZOR: Platbou FEI registrace na následující sezónu (rok) nebude daná osoba a její mateřský subjekt moci využít možnosti bezplatného přestupu do jiného subjektu (resp. oblasti) v rámci platby členství v registračním období, neboť platba proběhne mimo toto registrační období (1.1. - 28.2.)


I. kapitola:FEI Registrace jezdců

 1. V seznamu osob subjektu zvolte osobu, které chcete vytvořit žádost a kliknutím na jméno otevřete kartu dané osoby.
  V nabídce "Žádosti" vyberte "FEI Registrace jezdce" a stiskněte tlačítko "Podat žádost"...
 2. Vyberte sezónu (rok), pro který chcete FEI registraci vystavit a vyberte disciplínu
  V nabídce je standardně nabízena pouze aktuální sezóna (rok).
  Pouze v období od 1.12. do 31.12. je možné FEI registrace vystavovat i na rok následující.
  POZOR: Každá disciplína je zpoplatněna dle sazebníku ČJF 3. Výběr následující jezdecké sezóny (příštího roku) v období 1.12. - 31.12.
  Podmínkou vystavení FEI Registrace je platná jezdecká licence na celé období platnosti FEI registrace.
  Podmínkou vystavení jezdecké licence je členství osoby a platné členství subjektu na celé období platnosti FEI registrace.
  JIS Vás na tyto skutečnosti upozorní a také vygeneruje příslušné platby na následující období, pokud již nebyly vygenerovány.
  POZOR: Musíte zaškrtnout, že toto berete na vědomí. 4. Zobrazení přehledu, stiskněte "Podat žádost" 5. Žádost je uložena do nákupního košíku s platností 10 dnů. 6. Klikněte na symbol nákupního košíku v záhlaví stránky JIS 7. Vyberte položky z košíku, které chcete zaplatit a vytvořte platební příkaz.


   POZOR: Pokud jste vybrali registraci na následující sezónu (rok), budou vygenerovány i příslušné platby za licence a členství osob a licenci subjektu (pokud již není zaplacena). Položky není možné platit samostatně, na platební příkaz budou přidány všechny společně. A pro platnost žádosti je nutné uhradit celou částku se správným variabilním symbolem. Částečná úhrada nepovolí zaměstnancům žádost dokončit!

  POZOR: Pokud platíte FEI registraci a členství osoby či subjektu na následující období takto s předstihem, nebude již možné využít možnosti bezplatného přestupu v rámci platby členství v registračním období, které je od 1.1. do 28.2.


 8. Vytvoříte platební příkaz, kde můžete změnit fakturační adresu a provést platbu platební kartou.
  POZOR: 
  Fakturační adresu lze měnit pouze do okamžiku provedení platby. Několik minut po platbě je vystavena faktura a pokud se tak stane, fakturační údaje již v žádném případě nelze změnit.

II. kapitola: FEI Registrace koní / FEI Pasy koní a jejich revalidace

 1. Na kartě subjektu jděte na seznam koní a kliknutí na jméno koně otevřete kartu daného koně. 
  V nabídce "Žádosti" vyberte "FEI Registrace/Pas koně" a stiskněte tlačítko "Podat žádost"...
 2. Vyberte sezónu (rok), pro který chcete FEI registraci vystavit a vyberte disciplínu
  V nabídce je standardně nabízena pouze aktuální sezóna (rok).
  Pouze v období od 1.12. do 31.12. je možné FEI registrace vystavovat i na rok následující.
  POZOR: Každá disciplína je zpoplatněna dle sazebníku ČJF

  POZOR: Pokud žádáte pouze o pas koně / revalidaci a nežádáte o novou registraci, políčko ponechte prázdné !!
 3. Výběr následující jezdecké sezóny (příštího roku) v období 1.12. - 31.12.
  Podmínkou vystavení FEI Registrace je platná jezdecká licence na celé období platnosti FEI registrace.
  Podmínkou vystavení jezdecké licence je členství osoby a platné členství subjektu na celé období platnosti FEI registrace.
  JIS Vás na tyto skutečnosti upozorní a také vygeneruje příslušné platby na následující období, pokud již nebyly vygenerovány.
  POZOR: Musíte zaškrtnout, že toto berete na vědomí.
 4. Pokud žádáte o FEI Pas (Revalidaci FEI pasu) zaškrtněte.
  Pokud nechcete Pas / Revalidaci, (žádáte pouze o registraci), pak políčko NEZAŠKRTÁVEJTE!!!
 5. Zvolte způsob doručení FEI Pasu. 6. Pokud zvolíte Pošta / Kurýr, zadejte doručovací adresu
  POZOR: při této volbě bude k položkám v košíku přidána platba za poštovní služby dle sazebníku ČJF 7. Pro disciplínu vytrvalost je povinné zadání jména trenéra koně. Pro ostatní disciplíny je tato volba nepovinná
  POZOR:
  Trenér koně musí mít aktivní FEI Registraci. Pokud bude zadána osoba s neplatnou FEI registrací, bude Vám dodatečně naúčtován poplatek za vytvoření nové FEI registrace trenéra - toto nedokáže JIS hlídat, zvláště v případě zahraničních trenérů. 8. Pro vytvoření nové FEI Registrace / FEI Pasu koně je nutné na FEI doručit kompletní naskenovanou kopii průkazu koně.
  POZOR:
  Sken průkazu musí být v excelentní kvalitě, musejí být čitelné i části průkazu z ohybů a FEI nečitelné / nekvalitně oskenované průkazy striktně vrací. Věnujte naskenování průkazu zvláštní pozornost, aby Vás sekretariát nemusel vyzývat k opravě naskenování průkazu. 9. Zobrazení přehledu, stiskněte "Podat žádost" 10. Žádost je uložena do nákupního košíku s platností 10 dnů. 11. Klikněte na symbol nákupního košíku v záhlaví stránky JIS 12. Vyberte položky z košíku, které chcete zaplatit a vytvořte platební příkaz.

  POZOR: Pokud jste vybrali registraci na následující sezónu (rok), budou vygenerovány i příslušné platby za licence a členství osob a licenci subjektu (pokud již není zaplacena). Položky není možné platit samostatně, na platební příkaz budou přidány všechny společně. A pro platnost žádosti je nutné uhradit celou částku se správným variabilním symbolem. Částečná úhrada nepovolí zaměstnancům žádost dokončit!


  POZOR: Pokud platíte FEI registraci a členství osoby či subjektu na následující období takto s předstihem, nebude již možné využít možnosti bezplatného přestupu v rámci platby členství v registraním období, které je od 1.1. do 28.2.

 13. Vytvoříte platební příkaz, kde můžete změnit fakturační adresu a provést platbu platební kartou.
  POZOR: 
  Fakturační adresu lze měnit pouze do okamžiku provedení platby. Několik minut po platbě je vystavena faktura a pokud se tak stane, fakturační údaje již v žádném případě nelze změnit.