Log in

​​Hromadná platba - platba za členství subjektu, stávajících osob, koní a jejich licence


Informace o registraci nových osob a koní do ČJF naleznete v záložce: Členství v ČJF / Informace o registraci do ČJF


TIP: Úhradu za členství a licence prostřednictvím "Hromadné platby" lze rozložit do více samostatných plateb, tedy žádost opakovat. V první platbě vždy musí být úhrada za registraci subjektu. Za osoby a koně mohou být realizovány postupně.

TIP: Pokud žádost nedokončíte (nevytvoříte platební příkaz), lze se k ní kdykoli vrátit v záložce "Žádosti", kliknutím na fialový text žádosti, která je ve stavu "Částečně vytvořená". Žádosti v jiném stavu jsou uzavřené a lze je jen prohlížet.
TIP: Pokud z nějakého důvodu nechcete žádost dokončit platbou, lze ji v seznamu žádostí smazat až do momentu její úhrady.


Postup platby za členství a licence:


 1. Na kartě subjektu vyberte záložku "Odeslat žádost" a zvolte "Hromadná platba".

 2. Platba roční registrace subjektu - pokud ještě nebyla uhrazena platba za registraci subjektu v dané sezóně, je tato položka automaticky přidána. Stejně tak jsou přidány všechny závazky (pokuty, penále, disciplínární tresty, apod.), které má daný subjekt vůči ČJF. Bez uhrazení těchto plateb není možné vykonávat jiné činnosti subjektu - zaplatit členství osob, licence osob a koní, přijímat osoby, registrovat koně či dělat přestupy.
  TIP: Pokud byla již platba za subjekt a všechny závazky uhrazeny, budete o tom informováni a můžete pokračovat na další krok.

 3. Platby za členství a licence osob - vyberte osoby, za které zaplatíte členství a za které i licence.
  TIP: Za osoby můžete platit postupně. Vyberte tedy jen ty, které chcete v daný okamžik zaplatit, k dalším se vrátíte v další Hromadné platbě.

 4. Platba za licence koní - vyberte koně, za které chcete uhradit sportovní licenci na aktuální sezónu. Ostatní koně budou evidováni jako hobby koně.
  TIP: Za koně můžete platit postupně. Vyberte tedy jen ty, které chcete v daný okamžik zaplatit, k dalším se vrátíte v další Hromadné platbě.
  POZOR: V žádosti nejsou zobrazeni koně, kterým nelze vystavit standardní sportovní licenci. Jsou to koně, kteří nemají v pořádku vazbu do Ústřední evidence koní (ÚEK), případně jsou v ÚEK označeni jako mrtví či vyvezení. V takovém případě je nutné kontaktovat ÚEK a opravit údaje o koni v jejich databázi. Dočasně lze problém vyřešit doložením průkazu koně oblastnímu sekretáři a zaškrtnutím čestného prohlášení v JISu, že kůň je řádně registrován v ČR.  Plemena Anglický plnokrevník a klusák neeviduje UEK, ale Jockey Club ČR a data o nich nejsou k dispozici, proto budou trvale řešena čestným prohlášením. Funkcionalita čestných prohlášení bude až po 15.1. do té doby nelze těmto koním licence prodloužit.

 5. Platba za licence pony 
  POZOR: Prostřednictvím "Hromadné platby" nelze platit licence za pony do 8-mi let věku (včetně), kteří podléhají přeměření. Pro tyto pony je nutné žádat o licenci samostatnou žádostí, do které je nutné vložit platný protokol o přeměření pony datovaný nejpozději do prosince předchozího roku.

 6. Rekapitulace poplatků v jednotlivých kategoriích a výběr způsobu platby
  Do tohoto okamžiku je platba ve stavu "Částečně vytvořená" a lze ji libovolně upravovat. Pokud jí opustíte, lze se k ní vrátit a pokračovat v ní později. Přechodem na další krok bude vytvořen platební příkaz (nebo uskutečněna transakce kartou) a žádost již nepůjde měnit.
  Druhy plateb:
  Platební příkaz - bude vygenerován platební příkaz, na základě kterého provedete platbu. Platby FIO->FIO jsou zúčtovány během několika minut. Platby z ostatních bank trvají až tři dny. Platba je uznána okamžikem připsání peněz na účet ČJF.
  Platební karta - budete přesměrováni na platební bránu FIO Banky. Provedete platbu. Platba je uznána okamžikem úspěšného dokončení transakce.

 7. Pokud platíte převodním příkazem, je vygenerován platební příkaz (je možné si jej vytisknout). 
  POZOR: Při zadávání převodního příkazu ve vaší bance  je nutné zadat správné číslo účtu ČJF a také variabilní symbol do platby (správně opsat z platebního příkazu), bez toho nebude platba automaticky spárována se žádostí.
  TIP: V levé části platebního příkazu lze vyplnit jiné fakturační údaje v případě, že faktickým plátcem není přímo daný subjekt. Po úpravě fakturačních údajů je nutné kliknout na tlačítko "Uložit"

 8. Stavy žádostí lze sledovat v záložce "Žádosti"
  Stav - Částečně vytvořeno: K rozpracovaným žádostem se lze kdykoli vrátit kliknutím na fialový text a lze je dokončit. 
  Stav - Vytvořeno: Dokončené žádosti je možné pouze prohlížet.
  Stav - Čeká na úhradu: Žádost byla řádně vložena do platebního příkazu a čeká se na připsání peněz na účet ČJF.
  Stav - Dokončeno: Žádost je dokončena a všechny licence jsou platné a osoby jsou řádnými členy ČJF.

 9. Platbu a její stav lze kontrolovat na záložce "Platby".
  TIP: Kliknutím na fialový text popisu platby se zobrazí znovu detail platebního příkazu a lze si ho znovu vytisknout.
  FAKTURA: Fakturu za platby si lze stáhnout po připsání peněz na účet ČJF z detailu platebního příkazu.

 10. Po připsání platby je v záložce "Licence" vidět aktivní registrace subjektu,
  na záložce Osoby prodloužené členství a licence osob, na kartě osoby a záložce Licence je vidět příslušná platba 
  na záložce Koně prodloužené licence koní, na kartě koně a záložce Licence je vidět příslušná platba