Log in

​​Role a uživatelská práva v JISu


POZOR - POZOR - POZOR - Neplést si ROLE v JIS (tedy technická oprávnění pro práci v JIS) a FUNKCE v JIS, tedy funkce plynoucí ze vztahu k ČJF na základě zkoušek (jezdec - ZZVJ, instruktor, rozhodčí a pod..) Tato stránka hovoří o rolích opravňujících uživatele v JIS k některým úkonům (například k přihlašování na závody)Obsah:


I. Jak přidělit v JISu někomu práva / roli: 

 1. Zkontrolute, že vkládaná osoba má správně zadaný a platná e-mail, na který jí přijdou přihlašovací údaje!!!
 2. Jděte na kartu subjektu na záložku "Zástupci" a klikněte na "+"
 3. Do políčka začněte psát jméno osoby, které chcete práva přidělit, vyberte tu správnou (dle čísla licence, roku narození a e-mailu)
 4. Klikněte do pole Typu funkce a vyberete příslušnou roli:
 5. Rolí můžete vybrat jedné osobě i více


 6. Uložte a role je přidána. Dané osobě přijde automaticky mail s jejím přihlašovacím jménem a instrukcemi, jak získá heslo. Heslo si vyžádá přes funkcionalitu "Zapomenuté heslo". 
 7. Pokud uživatel neví ani svůj login, ani heslo, je možné zaslat přihlašovací údaje kompletní. Kliknete na řádek osoby (ne na jméno), ten se označí zelenou barvou a následně na klíček nad tabulkou zástupců. Osobě jsou na její e-mail odeslány přístupové údaje.


II. Role v subjektu - zástupci (přiděluje Korespondent subjektu)


 1. Statutární zástupce subjektu
  Statutární zástupce je evidenční role bez přístupových práv do JISu. Je nutné jí mít na každém subjektu uvedenou a musí být v souladu se spolkovým rejstříkem, v případě živnostníků to vždy musí být sám živnostník. 
  Oprávnění:
  • žádná, pokud má mít osoba "statutární zástupce" přístup do JISu, je nutné mu nastavit roli Korespondent subjektu.

 2. Zpracovatel výsledků
  Zpravovatel výsledků je evidenční role bez přístupových práv do JISu. Tato role má význam pouze u subjektů, které mají zakoupenou licenci na program na zpracování výsledků ACE Gallop a tato licence je správně zadána na kartě subjektu. Subjekt tak tímto oprávněním dává dané osobě právo, aby program Gallop používala jako zpracovatel i pro jiné subjekty, než pro tento. 
  POZOR: Když toto oprávnění nastavíte, neznamená to, že by tato osoba zpracovávala u Vás na závodech, to může vždy, pokud máte licenci zakoupenou. Toto oprávnění říká, že tato osoba smí zpracovávat v Gallopu i u jiných pořadatelů. Přidání zpracovatele pro konkrétní závody se zadává přímo na kartě daného závodu a vybírá se ze všech osob, která mají na kartě subjektu toto oprávnění přidělené.
  Oprávnění:
  • žádná, pokud má mít osoba "statutární zástupce" přístup do JISu, je nutné mu nastavit příslušnou jinou roli s přístupem do JISu

 3. Korespondent subjektu
  Korespondent subjektu je statutárním zástupcem pověřený správce subjektu v JISu. Má plná práva na všechny úkony související s chodem subjektu vůči ČJF. Korespondent může přidávat další zástupce do různých rolí na subjektu.
  Oprávnění:
  • Správa konkrétního subjektu
  • Správa všech osob, koní a závodů prostřednictvím žádostí
  • Přidávání dalších korespondentů a zástupců subjektu
  • a vše co má role "Sportovní zástupce subjektu"

 4. Sportovní zástupce subjektu 
  Sportovní zástupce subjektu je role, která umožňuje spravovat veškeré sportovní aktivity danho subjektu. Tato role spravuje závody, nastavení přihlašovacího modulu JISu, přidělování oprávnění jezdcům přihlašovat se na závody. Na rozdíl od korespondenta nemá ale přístup do správy osob, licencí a koní a dalších nesportovních záležitostí subjektu.
  Oprávnění:
  • Přidávání oprávnění jezdcům přihlašovat se na závody
  • Přidávání přihlašovatelů k jednotlivým jezdcům
  • Vkládání závodů na následující sezónu (včetně termínu, discipín a obtížností)
  • Žádosti o úpravu vlastních závodů v dané sezóně
  • Otevírání / uzavírání vlastích závodů pro přihlašování
  • Definice ustájení pro přihlašování na vlastní závody
  • Správa přihlášených, sestavy, emailing s přihlášenými
  • Přihlašování svých členů na libovolné závody
  • Přihlašování kohokoli na vlastní závody, a to i po uzávěrce

 5. Jezdec 
  Jezdec je role, která dostala od korespondenta právo sama se přihlašovat na závody (oficiální i hobby). Tuto roli nemá autimaticky každý jezdec ani člen, ale je na dohodě mezi zástupcem subjektu a jezdcem, zda tuto roli svým členům dá či nedá. Role jezdec v zástupcích subjektu není nijak svázána se splněním ZZVJ, ani její přidělení neumožňuje vystavení sportovní e-licence na oficiální závody. Jedná se pouze o roli říkající smím / nesmím se přihlašovat na závody.

  Jezdec nevidí žádné údaj o subjektu, jeho osobách, koních, závodech. Jezdec vidí pouze svou osobní kartu a své přihlášky na závody a může se přihlašovat.

  Každý jezdec může na kartě své osoby v poli "Zástupci" udělit jakékoli jiné osobě roli "Přihlašovatel". Takto pověřená osoba pak smí daného jezdce přihlašovat na závody. (Rodiče své děti, majitelé koní jezdce, trenéři své svěřence...)
  Oprávnění:
  • Přihlašování sám sebe na závody
  • Editace vlastní karty osoby
  • Přidávání přihlašovatelů do zástupců své osoby
  • Přehled o žádostech, které souvisí s danou osobou


III. Role přidělované jezdcem - jak může jezdce přihlašovat někdo jiný, než korespondent

 1. Přihlašovatel 
  Přihlašovatel je role, kterou daná osoba přiděluje práva jiné osobě, aby jí mohla přihlašovat na závody. Aby ale vše fungovalo, daná osoba, která che svá práva postoupit jné osobě musí mít na kartě subjektu nastavenou roli "jezdec".

  Je třeba dodržet tento postup:
  - Je třeba jít na kartu osoby, která má být na závody přihlašována (například svěřenec trenéra, nebo jezdec, co jezdí Vašeho koně)
  - Přepněte se na záložku "Zástupci" daného jezdce, který má být na závody přihlašován
  - Do zástupců jezdce přidejte osobu, která má mít právo daného jezdce na závody přihlašovat (například trenér, rodič, majitel koně)
  - Vyberte roli "Přihlašovatel" a uložte.
  Pokud jezdec má práva přihlašovat se na závody, přihlašovatel by měl daného jezdce vidět v přihláškách.

  Toto nastavení může udělat buď přímo daný jezdec, nebo korespondent jeho mateřského subjektu.​

  POZOR: Častá chyba: 
  Pokud nastavíte tuto roli obráceně (tedy dáte jezdce do zástupců trenéra) pak to nebude fungovat - tím říkáte, že jezdec může na závody přihlašovat trenéra.

  POZOR: Aby byla tato pro konkrétního jezdce funkční, sám jezdec musí mít přidělenou roli "Jezdec" na svém mateřském subjektu (předchozí kapitola, odst. 5).​ Neplést si funkci Jezdec, která souvisí se ZZVJ a roli Jezdec v systému JIS v zástupcích subjektu.

  POZOR: Než si tuto roli necháte přidělit a někoho přihlásíte na závody, je třeba si uvědoit, že dle PJS, Všeobecná pravidla, čl.118, je osoba, která někoho přihlásila na závody tzv. odpovědná osoba, která odpovídá za to, že dotyčná dvojice (jezdec a kůň) jsou zdravotně způsobilostí a schopní startovat v soutěžích, včetně úrovně odpovídajícího sportovní výkonnosti a dané disciplíně. V případě prokazatelného pochybení se odpovědná osoba se může stát 'účastníkem disciplinárního řízení.
  Oprávnění:
  • Přihlašování všech jezdců od kterých má tuto roli nastavenou na závody


IV. Role správců (přiděluje Administrátor):

 1. Centrální sekretariát
  Role centrální sekretariát je nejvyšší uživatelskou rolí v JISu s kompletními oprávněním na správu všech subjektů, osob, koní a jejich sportovních e-licencí, na správu kalendáře, přidělování práv, zpracovávání a zadávání výsledků a mnoho dalšího. Tuto roli mají pouze zaměstnanci ČJF v centrále ČJF (na Strahově)
  Oprávnění:
  • Schvalování a vyřizování některých typů žádostí
  • Náhled do agendy oblastních sekretářů
  • Kompletní správa všech subjektů, osob a koní
  • Kompletní správa sportovního kalendáře
  • Kompletní správa vzdělávacích akcí
  • Schvalování termínů závodů, a akcí
  • Možnost schvalování rozpisů
  • Zpracovaných výsledků závodů
  • Vyřizování FEI záležitostí  
  • Správa finančního modulu a účetnictví
  • Možnost přijímání plateb v hotovosti za expresní vyřízení FEI licence
  • Možnost přihlašování libovolných osob na závody
  • Zadávání zahraničních závodů včetně výsledků z nich

 2. Oblastní sekretář
  Oblastní sekretář je role určená ke kompletní správě subjektů, osob, koní a jejich sportovních e-licencí v dané oblasti. Dále má tato role oprávnění spravovat, schvalovat a upravovat sportovní kalendář dané oblasti. Primární úlohou této role je schvalování/zpracování žádostí přicházejících od subjektů.
  Oprávnění:
  • Schvalování a vyřizování žádostí subjektů příslušné oblasti
  • Možnost zadávat žádosti jménem subjektu
  • Kompletní správa subjektů, osob a koní oblasti
  • Správa sportovního kalendáře oblasti
  • Schvalování termínů závodů oblasti
  • Možnost schvalování rozpisů v dané oblasti
  • Přihlašování libovolných osob na závody

 3. Schvalovatel rozpisů oblasti / disciplíny
  Schvalovatel rozpisů je role, která je jmenována Oblastním Výborem za účelem schvalování rozpisů dané oblasti / disciplíny a jejich vkládání do sportovního kalendáře. Tato role má dále oprávnění spravovat a upravovat sportovní kalendář dané oblasti / disciplíny
  Oprávnění:
  • Kompletní správa závodů dané oblasti / disciplíny
  • Schvalování termínů závodů v dané oblasti / disciplíně
  • Schvalování rozpisů v dané oblasti / disciplíně
  • Přihlašování libovolných osob na závody