Log in

​​Přestupy - osoby do subjektu, koně do subjetu a subjektu do oblasti 


 1. Obecné informace o přestupech

  • ​​​​O přestupy vždy žádá pověřený korespondent subjektu a potvrzuje oblastní sekeřář
  • O přestup osoby a koně žádá vždy nový mateřský subjekt (cílový subjekt). Původní subjekt je pouze informován e-mailem
  • O přestup subjektu žádá korespondent subjektu, přestup musí schválit Oblastní výbor cílové oblasti.
  • Každá osoba smí přestoupit v jednom roce pouze 1x
  • Všechny přestupy se vyvolají z karty subjektu, na záložce "Odeslat žádost"  2. Přestup osoby z jiného subjektu

  1. Zvolte "Přestup osoby z jiného subjektu" a zadejte rodné číslo přestupující osoby
  2. Zobrazí se údaje přestupující osoby, které jsou v JISu zadány


  3. Žádost je dokončena, je třeba uhradit osobě členský příspěvek nebo poplatek za přestup
   Dle toho, zda osoba přestupuje spolu s úkonem registrace na další rok či jde o samostatný přestup.
  4. Jděte do nákupního košíku
  5. Vyberte v košíku příslušnou platbu / můžete i více plateb a vytvoře platební příkaz
   TIP:
   Můžete udělat všechny přestupy za klub a zaplatit je všechny najednou


  6. Uhraďte dle platebního příkazu platebním příkazem nebo zaplaťe kartou
   Po připsání platby bude přestup dán ke kontrole Oblastnímu sekretáři. Po schválení je přestup dokončen a osoba je členem nového subjektu.


 3. Přestup koně z jiného subjektu

  1. Zadejte životní číslo koně (UELN) nebo začněte psát jeho část, budou se nabízet koně, kteří vyhovují zadání, zvolte toho, který má přestupovat do vašeho subjektu
  2. Následuje kontrola na existenci koně v systému ČJF a zda je v nějakém subjektu či je neaktivní  3. Zobrazí se data o koni která jsou v ČJF  4. Pokud jsou mezi registrací  ČJF a v ÚEK rozdíly, budou zde zobrazeny a je nutné je schválit. Odmítnout pouze s řádným odůvodněním.
  5. Vyberte, zda koni budete vystavovat na daný rok i sportovní licenci.


  6. Pokud byla vybrána licence, byla příslušná platba přidána do košíku.
   Pokud jste o licenci nežádali, byla žádost posunuta k oblastnímu sekretáři ke kontrole a schválení  7. Pro platbu jděte do košíku a vyberte platbu / nebo více plateb a vytvořte z nich platební příkaz
   TIP: 
   Můžete udělat všechny přestupy za klub a zaplatit je všechny najednou

  8. Dle vygenerovaného platebního příkazu uhraďte bankovním převodem nebo platební kartou
   Po úhradě bude žádost posunuta k oblastnímu sekretáři ke kontrole a ke schválení
 4. Přestup subjektu do jiné oblasti

  1. Zvolte "Přestup subjektu do jiné oblasti" a zadejte oblast, do které chcete přestoupit
  2. Žádost je dokončena, je třeba uhradit osobě členský příspěvek nebo poplatek za přestup
   Dle toho, zda osoba přestupuje spolu s úkonem registrace na další rok či jde o samostatný přestup.
  3. Pro platbu jděte do košíku a vyberte platbu / nebo více plateb a vytvořte z nich platební příkaz
  4. Dle vygenerovaného platebního příkazu uhraďte bankovním převodem nebo platební kartou
   Po úhradě bude žádost posunuta k oblastnímu sekretáři. Schválení přestupu subjektu podléhá Oblastnímu výboru cílové oblasti. Po schválení a potvrzení oblastním sekretářem je přestup dokončen, subjekt dostane nové registrační číslo dle nové oblasti.