Log in

​​Přihlašovací systém v Jezdeckém informačním systému


Návod pro pořadatele závodů naleznete na samostatné stránce:POZOR - POZOR - POZOR - přístupy do JIS automaticky dostávají všechny registrované osoby. Práva na přihlašování na závody ale musí přidělit korespondent mateřského subjektu !!! Na práva k přihlašování na závody nemá jezdec žádný podložený nárok a je to pouze na dohodě s jeho mateřským subjektem!!​ Mnoho subjektů chce mít přihlašování na závody svých členů pod kontrolou a přihlašovací údaje svým členům neposkytne.


POZOR: Přestupem osoby do nového subjektu zanikají všechna práva v JIS a daná osoba musí o práva přihlašování na závody znovu požádat zástupce svého nového subjektu!


Obsah nápovědy

 1. Obecné informace - práva na přihlašování
 2. Přihlášení na závody
 3. Přehled a úprava přihlášek, zrušení přihlášky
 4. Startovní a výsledkové listiny - návštěvník JISu


  1. Obecné informace - práva na přihlašování

   POZOR: Jedná se o role přidělené osobě na kartě subjektu, v zástupcích - jak přidat je popsáno zde:
    Nápověda / Uživatelská práva a role v JIS


   Práva přihlašovat jezdce na závody mají:
   1. Mateřský subjekt jezdce
    Role v zástupcích mateřského subjektu: 
    - korespondent
    - sportovní zástupce (bude funkční od 1.3.)
    mají právo přihlašovat na libovolné závody všechny jezdce vedené pod subjektem
   2. Jezdec  - o tom, zda osoba dostane právo přihlašovat se sama na závody rozhoduje korespondent subjektu, na tuto roli není automatický nárok. Pokud osoba tuto roli dostane, může na závody přihlašovat sám sebe.
    POZOR: Jedná se o roli na zástupcích subjektu (popsanou zde: Nápověda / Uživatelská práva a role v JIS) , nikoli funkci z pohledu ZZVJ na kartě osoby, ta sama o sobě nedává právo přihlašova se na závody !!!
   3. Přihlašovatel (zástupce jezdce) - každá osoba, která má roli Jezdec, tedy má právo se sama přihlašovat na závody může stanovit na své kartě, na záložce "Zástupci" stanovit další osoby, které ji mohou přihlašovat na závody. Přihlašovatel smí přihlašovat na závody všechny osoby, které jej mají u sebe na záložce "Zástupci"
   4. Pořadatel závodů / zpracovatel výsledků
    Role v zástupcích pořadatelského subjektu:
    - korespondent
    - sportovní zástupce (bude funkční od 1.3.)
    Funkce uvedená u závodu:
    - zpracovatel výsledků
    mají právo přihlašovat na své závody libovolné jezdce z libovolných subjektů a to i po uzávěrce závodů
    tyto role dále mají právo spravovat závod, přidávat soutěže, otevírat závody k přihlašování, dle III. kapitoly této nápovědy.
   5. Schvalovatel rozpisů, Oblastní sekretář, Sekretariát ČJF
    Role určené pro zaměstnance a funkcionáře ČJF smějí přihlašovat na libovolné závody libovolné jezdce.


    Přihlašování koní není nijak omezeno, všichni, kdo mají právo přihalšovat na závody jezdce (nebo sebe) smí přihlašovat libovolné koně bez omezení klubové příslušnosti.


  2. Přihlášení na závody - jezdec, subjekt, přihlašovatel 
   1. Přihlaste se do JIS pomocí přidělených přihlašovacích údajů.
   2. Jděte do Sportovního kalendáře ČJF a vyberte závody, které jsou otevřené k přihlašování.
   3. Klikněte na tlačítko "Přihlásit"
   4. Otevře se formulář s přihláškou na dané závody s předvyplněným kontaktem na přihlašovatele.
   5. Stisknete zelené tlačítko "+" a vyberete disciplínu, do které se v rámci závodů chcete přihlásit.
    Pokud je pouze jedna disciplína, bude automaticky vybrána a budete moci rovnou začít vyplňovat dvojice do závodu.
   6. Do pole "Vložte jezdce" začnete psát příjmení a jméno jezdce, kterého hlásíte na závody a vyberte z nabízených možností.
    Stejně tak postupujte u koně. Zadávat lze i dle čísla licence. U koní samozřejmě dle nového čísla licence v JIS.
    U závodů v disciplíně Voltiž a Spřežení lze zadat do pole více jezdců a koní. U voltiže lze zadat lonžéra z libovolného subjektu.

    POZOR: U soutěží pro dvojice (jezdec / kůň) dávejte do pole vždy jednoho jezdce a jednoho koně. Pokud stejný jezdec jede více koní, zadávejet jako samostatné soutěžící, stejně tak v případě, kdy na jednom koni jede více jezdců. Pokud je zadáno více jezdců / koní, uložení přihlášky končí validační chybou.
   7. Vyberte soutěže, do kterých chcete jezdce přihlásit.
    POZOR: Nabízejí se pouze soutěže ze zvolené disciplíny. Pokud chcete jednoho jezdce do více disciplín, musíte znovu přes tlačítko "+" a vybrat další disciplínu

   8. Přes zelené tlačítko "+" můžete přidávat další jezdce do jedné přihlášky.
    Postupujete stejným způsobem jako v předchozím bodě.
   9. V dolní části přihláškového formuláře zvolíte doplňkové služby, které požadujete a stisknete tlačítko "ULOŽIT"
    Tím se přihláška odešle. Na mail Vám přijde potvrzení o podání přihlášky a po přijetí pořadatelem též informace o přijetí na závody.
   10. Budete přesměřováni zpět na daný závod, kde u soutěže vidíte všechny přihlášené (a pořadatelem přijaté!) dvojice


  3. Přehled a úprava přihlášek, zrušení přihlášky


   >>>>>>>>POZOR!
   - u uzavřených závodů již nelze s přihláškami nijak manipulovat, nelze je upravovat ani mazat, ani se odhlašovat.
   1. Subjekt vidí všechny přihlášky osob ze svého subjektu v záložce "Přihlášky" na kartě subjektu.


   2. Úprava přihlášky - dohlášení / odhlášení / změna soutěží
    - Jezdec / Subjekt / Přihlašovatel - Stisknutím fialového slova "Upravit" můžete přihlášku upravovat
    - Pořadatel závodů - Stisknutím fialového slova "Detail" se dostane do editačního módu přihlášky kteréhokoli přihlašovatele
   3. >>>>>>>>>>>>SMAZÁNÍ / ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY<<<<<<<<<<<<<
    - Jezdec / Subjekt / Přihlašovatel - Stisknutím fialového tlačítka "Smazat" se smaže celá přihláška včetně ustájení
    - Pořadatel závodů - po vstupu do detailu přihlášky stiskne stiskem červeného tlačítka "Smazat"
    POZOR - pokud jsou objednávky ustájení po uzávěrce, pořadatel může požadovat plnou úhradu objednaného ustájení i po zrušení přihlášky!!!
   4. Odhlášení / změna přihlášky - závody po uzávěrce / uzavřené pořadatelem 
    V takovém případě musíte kontaktovat přímo pořadatele závodů
   5. Přihlášku nelze odeslat, po stisknutí odeslat se nic nedějě a píše to divné věci
    Systém kontroluje, zda je možné přihlášku odeslat, zda splňuje podmínky PJS, nejsou překročeny limity na závody či příslušné soutěže nejsou uzavřeny k přihlašování. Kontroluje se také správnost licence jezdce. Příslušnou chybovou hlášku naleznete v oranžovém validačním okně v horní části přihášky. V takovém případě musíte opravit chyby nebo kontaktovat pořadatele.

   Pokud máte roli "Jezdec" a máte právo se přihlašovat na závody, můžete se podívat po přihlášení z Karty Vaší osoby, na záložku "Přihlášky" 
   tam vidíte všechny přihlášky, které jste odeslal vy, nebo za Vás odeslal přihlašovatel či subjekt.
   Na kartu osoby se dostanete z menu Správce JIS / Karta přihlášené osoby nebo přímo ze Kalendář akcí / Moje přihlášky na závody  4. Startovní a výsledkové listiny - návštěvník JISu
   1. Startovní i výsledkové listiny pro návštěvníky v JIS
    Startovní a výsledkové listiny naleznete v kalendáři závodů na adrese http://www.jezdectvi.org/zavody
    v přehledu "Agenda"
    Rozbalením závodu (kliknutím na šipku pod stavem závodu) se dostenete na detail závodu a uvidíte i jednotlivé soutěže

    POZOR: Všichni pořadatelé (krom hobby závodů) mají od letošního roku povinnost uveřeňovat startovní a výsledkové listiny v JIS. Pokud je tam nevidíte, dožadujte se svého práva přímo u pořadatelů!!
   2. Pokud jsou u závodu startovní / výsledkové listiny, je vpravé části, vedle data symboly
    tabulka = startovní listina
    pohárek = výsledková listina   3. Načtení závodů s výsledkovými listinami
    V přehledu se standardně zobrazují nadcházející závody. Pokud chcete zobrazit výsledkové listiny již odjetých závodů, musíte si načíst předchozí závody. 
    To uděláte pomocí tlačítka "Načíst předchozí", případně volbou měsíce, ve kterém se závody jeli.
    TIP: Doporučujeme používat filtry (disciplína, oblast, typ závodu) v záhlaví kalendáře
    POZOR: U hobby závodů nemusí výsledky vůbec být, pořadatel hobby závodů nemá povinnost výsledky uveřejňovat    Po načtení vidíte závody se stavem "Výsledky". U těchto závodů jsou oficiálí výsledkové listiny.


  POZOR: Správa závodů pro pořadatele přesunuta na samostatnou stránku: