Přihlásit se

​​Přihlašovací systém v Jezdeckém informačním systému


POZOR - POZOR - POZOR - přístupy do JIS automaticky dostávají pouze pověření korespondenti subjektů !!! 

Ostatní osoby (členové subjektů, jezdci) dostanou své přistupové údaje od svých mateřských subjektů a to pouze v případě, že se subjekt rozhodne jim je poskytnout a umožnit jim tak, aby se přihlašovali sami na závody. Mnoho subjektů chce mít přihlašování na závody svých členů pod kontrolou a přihlašovací údaje svým členům neposkytne. Na přístupy do JIS nemá jezdec žádný podložený nárok a je to pouze na dohodě s jeho mateřským subjektem!!


Obsah nápovědy

 1. Obecné informace - práva na přihlašování
 2. Přihlášení na závody
 3. Přehled a úprava přihlášek, zrušení přihlášky
 4. Nastavení závodu k přihlašování - pořadatel závodů
 5. Startovní a výsledkové listiny - návštěvník JISu
 6. Vložení startovních a výsledkových listin - pořadatel závodů / zpracovatel výsledků
 7. Odeslání finálních výsledků z Gallopu do JIS


 1. Obecné informace - práva na přihlašování

  POZOR: Jedná se o role přidělené osobě na kartě subjektu, v zástupcích - jak přidat je popsáno zde:
   Nápověda / Uživatelská práva a role v JIS


  Práva přihlašovat jezdce na závody mají:
  1. Mateřský subjekt jezdce
   Role v zástupcích mateřského subjektu: 
   - korespondent
   - sportovní zástupce (bude funkční od 1.3.)
   mají právo přihlašovat na libovolné závody všechny jezdce vedené pod subjektem
  2. Jezdec  - o tom, zda osoba dostane právo přihlašovat se sama na závody rozhoduje korespondent subjektu, na tuto roli není automatický nárok. Pokud osoba tuto roli dostane, může na závody přihlašovat sám sebe.
   POZOR: Jedná se o roli na zástupcích subjektu (popsanou zde: Nápověda / Uživatelská práva a role v JIS) , nikoli funkci z pohledu ZZVJ na kartě osoby, ta sama o sobě nedává právo přihlašova se na závody !!!
  3. Přihlašovatel (zástupce jezdce) - každá osoba, která má roli Jezdec, tedy má právo se sama přihlašovat na závody může stanovit na své kartě, na záložce "Zástupci" stanovit další osoby, které ji mohou přihlašovat na závody. Přihlašovatel smí přihlašovat na závody všechny osoby, které jej mají u sebe na záložce "Zástupci"
  4. Pořadatel závodů / zpracovatel výsledků
   Role v zástupcích pořadatelského subjektu:
   - korespondent
   - sportovní zástupce (bude funkční od 1.3.)
   Funkce uvedená u závodu:
   - zpracovatel výsledků
   mají právo přihlašovat na své závody libovolné jezdce z libovolných subjektů a to i po uzávěrce závodů
   tyto role dále mají právo spravovat závod, přidávat soutěže, otevírat závody k přihlašování, dle III. kapitoly této nápovědy.
  5. Schvalovatel rozpisů, Oblastní sekretář, Sekretariát ČJF
   Role určené pro zaměstnance a funkcionáře ČJF smějí přihlašovat na libovolné závody libovolné jezdce.


   Přihlašování koní není nijak omezeno, všichni, kdo mají právo přihalšovat na závody jezdce (nebo sebe) smí přihlašovat libovolné koně bez omezení klubové příslušnosti.


 2. Přihlášení na závody - jezdec, subjekt, přihlašovatel 
  1. Přihlaste se do JIS pomocí přidělených přihlašovacích údajů.
  2. Jděte do Sportovního kalendáře ČJF a vyberte závody, které jsou otevřené k přihlašování.
  3. Klikněte na tlačítko "Přihlásit"
  4. Otevře se formulář s přihláškou na dané závody s předvyplněným kontaktem na přihlašovatele.
  5. Stisknete zelené tlačítko "+" a vyberete disciplínu, do které se v rámci závodů chcete přihlásit.
   Pokud je pouze jedna disciplína, bude automaticky vybrána a budete moci rovnou začít vyplňovat dvojice do závodu.
  6. Do pole "Vložte jezdce" začnete psát příjmení a jméno jezdce, kterého hlásíte na závody a vyberte z nabízených možností.
   Stejně tak postupujte u koně. Zadávat lze i dle čísla licence. U koní samozřejmě dle nového čísla licence v JIS.
   U závodů v disciplíně Voltiž a Spřežení lze zadat do pole více jezdců a koní. U voltiže lze zadat lonžéra z libovolného subjektu.

   POZOR: U soutěží pro dvojice (jezdec / kůň) dávejte do pole vždy jednoho jezdce a jednoho koně. Pokud stejný jezdec jede více koní, zadávejet jako samostatné soutěžící, stejně tak v případě, kdy na jednom koni jede více jezdců. Pokud je zadáno více jezdců / koní, uložení přihlášky končí validační chybou.
  7. Vyberte soutěže, do kterých chcete jezdce přihlásit.
   POZOR: Nabízejí se pouze soutěže ze zvolené disciplíny. Pokud chcete jednoho jezdce do více disciplín, musíte znovu přes tlačítko "+" a vybrat další disciplínu

  8. Přes zelené tlačítko "+" můžete přidávat další jezdce do jedné přihlášky.
   Postupujete stejným způsobem jako v předchozím bodě.
  9. V dolní části přihláškového formuláře zvolíte doplňkové služby, které požadujete a stisknete tlačítko "ULOŽIT"
   Tím se přihláška odešle. Na mail Vám přijde potvrzení o podání přihlášky a po přijetí pořadatelem též informace o přijetí na závody.
  10. Budete přesměřováni zpět na daný závod, kde u soutěže vidíte všechny přihlášené (a pořadatelem přijaté!) dvojice


 3. Přehled a úprava přihlášek, zrušení přihlášky


  >>>>>>>>POZOR!
  - u uzavřených závodů již nelze s přihláškami nijak manipulovat, nelze je upravovat ani mazat, ani se odhlašovat.
  1. Subjekt vidí všechny přihlášky osob ze svého subjektu v záložce "Přihlášky" na kartě subjektu.


  2. Úprava přihlášky - dohlášení / odhlášení / změna soutěží
   - Jezdec / Subjekt / Přihlašovatel - Stisknutím fialového slova "Upravit" můžete přihlášku upravovat
   - Pořadatel závodů - Stisknutím fialového slova "Detail" se dostane do editačního módu přihlášky kteréhokoli přihlašovatele
  3. >>>>>>>>>>>>SMAZÁNÍ / ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY<<<<<<<<<<<<<
   - Jezdec / Subjekt / Přihlašovatel - Stisknutím fialového tlačítka "Smazat" se smaže celá přihláška včetně ustájení
   - Pořadatel závodů - po vstupu do detailu přihlášky stiskne stiskem červeného tlačítka "Smazat"
   POZOR - pokud jsou objednávky ustájení po uzávěrce, pořadatel může požadovat plnou úhradu objednaného ustájení i po zrušení přihlášky!!!
  4. Odhlášení / změna přihlášky - závody po uzávěrce / uzavřené pořadatelem 
   V takovém případě musíte kontaktovat přímo pořadatele závodů
  5. Přihlášku nelze odeslat, po stisknutí odeslat se nic nedějě a píše to divné věci
   Systém kontroluje, zda je možné přihlášku odeslat, zda splňuje podmínky PJS, nejsou překročeny limity na závody či příslušné soutěže nejsou uzavřeny k přihlašování. Kontroluje se také správnost licence jezdce. Příslušnou chybovou hlášku naleznete v oranžovém validačním okně v horní části přihášky. V takovém případě musíte opravit chyby nebo kontaktovat pořadatele.

  Pokud máte roli "Jezdec" a máte právo se přihlašovat na závody, můžete se podívat po přihlášení z Karty Vaší osoby, na záložku "Přihlášky" 
  tam vidíte všechny přihlášky, které jste odeslal vy, nebo za Vás odeslal přihlašovatel či subjekt.
  Na kartu osoby se dostanete z menu Správce JIS / Karta přihlášené osoby nebo přímo ze Kalendář akcí / Moje přihlášky na závody 4. Nastavení závodu k přihlašování - pořadatel závodů
  1. Přihlašte se do JISu pomocí účtu, který má práva na administraci závodů
  2. Jděte na kartu subjektu - jako korespondent / Vyberte z výběru položku "Závody" - jako ostatní role
   Dostanete se tak na seznam závodů, které smíte administrovat.
  3. Kliknutím na název závodu se otevře jeho detail, kde můžete upravovat některé položky a vidíte jednotlivé záložky s dalšími možnostmi
  4. Důležitou volbou v nastavení závodu je, zda se mají přihlášky přijímat automaticky, nebo chce jejich přijímání mít pořadatel pod kontrolou. Tuto volbu je možné zapnout / vypnout v detailu závodů v dolní části.
   POZOR: Pokud bude tato volba vypnutá, pak musíte na záložce "Přihlášky" všechny přihlášky potvrzovat ručně. Nepotvrzené přihlášky se nezobrazí v seznamu startujících dvojic ve veřejném kalendáři (Agenda) u dané soutěže a také se nezapočítávají do limitů!
  5. V záložce "Disciplíny" vidíte seznam disciplín, typů soutěží a také obtížností, které máte pro tento závod schválené v kalendáři a v rámci nichž a jejich rozmezí budete smět vkládat jednotlivé soutěže
  6. Další záložkou je záložka kontakty. Přidejte sem funkcionáře závodů - mimo funkcionářů ČJF / FEI (rozhodčí, stewardi, stavitelé..) - ti se vkládají na samostatné záložce.

   Kontakt přidáte tak, že kliknete nad tabulkou s kontakty na tlačítko "+" a nabídne se Vám okno pro přidání kontaktu. Začněte psát příjmení a jméno. Pokud je daná osoba evidovaná v ČJF, vyberete ji, doplní se kontakt. Pokud není evidována v ČJF, musíte kontakt vypsat ručně.

   Vyberte ze seznamu typ funkce v rámci závodu, který má osoba uvedený na rozpise a klikněte na "Uložit"

   Po přidání se kontakt objeví na seznamu kontaktů závodu.
  7. Další záložkou jsou "Soutěže" - Do této záložky budete přidávat jednotlivé soutěže dle schváleného rozpisu závodů.

   Soutěž přidáte tak, že nad tabulkou kliknete na tlačítko "+". Otevře se okno s výběrem disciplíny, kde aktivní budou pouze ty disciplíny, které máte schválené a uvedené v záložce "Disciplíny". Vyberte tedy disciplínu přidávané soutěže.
   Vyplňte název, datum a předpokládaný čas konání soutěže, druh soutěže a obtížnost.
  8. Parametry soutěže
   POZOR:
   Vybírejte vždy správné Druhy soutěže (nabízí se pouze ty, které jsou schváleny a uvedeny v záložce "Disciplíny": 
   - běžná = pouze velcí koně oficiální soutěž pro jezdce s licencí!! (nebude možné hlásit hobby jezdce a nebude možné vybírat pony obtížnosti)
   - pony = soutěž pouze pro pony,
   - KMK = soutěž zařazená do chovatelského seriálu Kritéria mladých koní,
   - hobby = hobby soutěž v rámci oficiálních závodů / na hobby závodech jediná možná volba, u této soutěže bude možné hlásit jezdce a koně bez licencí

   Obtížnost se nabízí pouze v rozsahu schváleném a uvedeném v záložce "Disciplíny" - upravit smí pouze schvalovatel rozpisů a oblastní sekretář.
  9. Otevře se okno s detailem soutěže.
   Ve formuláři je nutné vyplnit dle rozpisu další povinné položky (startovné, ceny, články z PJS, způsob hodnocení apod.)
   POZOR:
   Po vyplnění všech potřebných / povinných polí stiskněte tlačítko "Uložit" - bez toho se soutěž neuloží.

   Pokud nebudou vyplněna všechna povinná pole formulář v horní části vypíše validační chyby červeným textem v oranžovém rámečku s políčky.  Pokud svítí tyto chyby, formulář se soutěží se neuložil, je nutné je doplnit.
   Příklady valdiačních chyb:
  10. Po uložení soutěže se přes symbol čtverečku se šipkou v pravém rohu za textem "Závod: ... " vrátíte zpět na seznam soutěží.
  11. Stejným způsobem, jako u první soutěže pokračujte další soutěží.
   Stiskněte "+", vyberte disciplínu dopňte název, datum a čas, typ soutěže....

  12. Jak soutěže přidáváte, vidíte je v seznamu soutěží daného závodu   >>>>>>>>>OTEVŘENÍ K PŘIHLAŠOVÁNÍ<<<<<<<<
  13. POZOR POZOR - NEZAPOMEŇTE ZÁVOD OTEVŘÍT !!
   Jakmile máte zadány všechny parametry závodu a všechny soutěže a je schvalovatelem rozpisů vložený schválený rozpis, můžete závod otevřít k přihlašování

   POZOR: Měnit cokoli na závodu / soutěžích lze pouze pokud je závod uzavřený k přihlašování. Pokud svítí oranžová validační chyba, změny se neuložily!   ​>>>>>>>>>SLEDOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK<<<<<<<<
  14. Přihlášky jezdců na závody můžete sledovat přímo v administraci závodů na záložce "Přihlášky".
   Koncem 2/2017 tam naleznete  i další přehledy jako jsou objednávky ustájení, přehled startujících po soutěžích a přehled přihlášek s poznámkou.
   TIP: Soutěžící můžete samozřejmě sledovat také ve veřejném kalendáři závodů ve volbě "Agenda" a rozbalení jednotlivých soutěží.

   POZOR: Pokud byla v detailu závodu zaškrtnuta volba "Přihlášky schvalovat automaticky", pak jsou všechny přihlášky automaticky přijaté a odchází mailové potvrzení přihlašovateli. Pokud jste tuto volbu nezaškrtli, pak musíte přihlášky potvrzovat ručně právě v přehledu "Přihlášky". Nepotvrzené přihlášky se nezobrazují ve veřejném kalendáři v přehledu soutěžících a nezapočítávají se do limitů.

  15. Na záložce "Poslat e-mail" je možné všem přihlášeným soutěžícím odeslat hromadně e-mail.
   Je možné informovat soutěžící konkrétní soutěže, nebo celého závodu.


 5. Startovní a výsledkové listiny - návštěvník JISu
  1. Startovní i výsledkové listiny pro návštěvníky v JIS
   Startovní a výsledkové listiny naleznete v kalendáři závodů na adrese http://www.jezdectvi.org/zavody
   v přehledu "Agenda"
   Rozbalením závodu (kliknutím na šipeku pod stavem závodu) se dostenete na detail závodu a uvidíte i jednotlivé soutěže

   POZOR: Všichni pořadatelé (krom hobby závodů) mají od letošního roku povinnost uveřeňovat startovní a výsledkové listiny v JIS. Pokud je tam nevidíte, dožadujte se svého práva přímo u pořadatelů!!
  2. Pokud jsou u závodu startovní / výsledkové listiny, je vpravé části, vedle data symboly
   tabulka = startovní listina
   pohárek = výsledková listina  3. Načtení závodů s výsledkovými listinami
   V přehledu se standardně zobrazují nadcházející závody. Pokud chcete zobrazit výsledkové listiny již odjetých závodů, musíte si načíst předchozí závody. 
   To uděláte pomocí tlačítka "Načíst předchozí", případně volbou měsíce, ve kterém se závody jeli.
   TIP: Doporučujeme používat filtry (disciplína, oblast, typ závodu) v záhlaví kalendáře
   POZOR: U hobby závodů nemusí výsledky vůbec být, pořadatel hobby závodů nemá povinnost výsledky uveřejňovat   Po načtení vidíte závody se stavem "Výsledky". U těchto závodů jsou oficiálí výsledkové listiny. 6. Vložení startovních a výsledkových listin - pořadatel závodů / zpracovatel výsledků
  1. ​Pořadatel vloží startovní a výsledkové listiny v administraci závodů, v místě, kde nastavuje soutěže,
   tedy na záložce "Soutěže" podzáložce "Přílohy"

  2. Stačí kliknout na "+" u řádku konkrétní soutěže a může přidat příslušnou sestavu v PDF
   Klikne na tlačítko "Nahrát soubor", vybere soubor na disku (nebo přetáhne myší drag&drop)
   Klikne na tlačítko "Vytvořit" a soubor se přiloží a je následně vidět u dané soutěže.


 7. Odeslání finálních výsledků z Gallopu do JIS

  POZOR
  - v současné době lze odeslat data pouze z disciplín Skoky a Drezura. U ostatních disciplín zpracováváme datové přenosy a budem Vás informovat, kdy bude možné je též odeslat. Pochopitelně Vás nikdo nebude popohánět za porušení pravidel za odeslání pozdních výsledků, pokud není přenos technicky možný. Ale data chraňte, bude třeba je odeslat dodatečně.  !!! POZOR, POZOR, POZOR!!! - Před odesláním výsledků zaktualizujte Gallop na poslední dostupnou verzi!!!!

  Nejnižší funkční verze Gallopu pro komunikaci s JIS:

   - 2.01.039 - Servisní modul
  ​ - 2.01.037 - Parkur
   - 2.02.027 - Drezura 
   - 2.01.012 - Všestrannost

   
  1. Nejprve si zaktualizujte kompletně Gallop.
   Aktualizaci proveďte 2x!! Až uvidíte, že jste ve všech modulech na verzi 2, a v Servisním modulu a Parkurech na verzi 2.01.028 nebo vyšší, můžete pokračovat.

   POZOR - Pokud se aktualizace nepodaří a máte servisní modul a moduly disciplín ve verzi nižší než uvedené, kontaktujte ACE Design, pana ing. Podeště.


  2. Zaktualizujte si kompletně data z JIS
   Servis / Aktualizace dat / Aktualizace dat z JIS


  3. Zvolte disciplínu pro kterou budete data odesílat (zatím pouze Parkur)


  4. Zvolte závod, pro který budete data odesílat
  5. Stiskněte tlačítko "Soutěže"
  6. Stiskněte tlačítko "Tisky"
  7. Stiskněte tlačítko "Export do JIS"
  8. Potvrďte, že chcete finální data skutečně odeslat
  9. Vyčkejte, dokud nedostanete informaci, že data byla odeslána. Doba odesílání bude přímo úměrná počtu závodů. U závodů nad 500 startů může přesáhnout čas 5 minut, program nevypínejte, vyčkejte!!

  10. Pokud dojde k chybě při odesílání, kontaktujte IT podporu ČJF (it@cjf.cz), ideálně pokud odešlete screenshot obrazovky z menu
   Servis / Přehled odesílání do JIS, kde je vidět k jaké chybě došlo:
   100 – data zaslána a potvrzeno přijetí
   400 – porušená struktura – chyba při přenosu
   500 – chyba v obsahu zaslaných dat
   600 – uživatel neověřen
   700 – JIS nevrátil informaci o přijetí / chybě
   800 – výstupní data nebyla vygenerována
   900 – Neznámá chyba v komunikaci s JIS


   >>>>>>>>>>>>>>KONTROLA A POTVRZENÍ ODESLANÝCH DAT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  11. POZOR: Odeslání může trvat v závislosti na množství startů delší dobu - klidně i 10 minut!! 
   Po tu dobu se může Gallop tvářit, že nic nedělá, ale vyčkeute až do konce odeslání, dokud nedostanete hlášku o úspěch či neúspěchu.
  12. POZOR: Odeslaná data zkontrolute přímo v JIS!!! Odeslaná jsou až tehdy, kdy jsou u soutěže vidět!! V opačných případech Vás budeme opakovaně otravovat s žádostí o odeslání
   Na kartě závodů, záložka "Výsledky", podzáložka "Vložené soubory" - zde můžete zkontrolovat, že byl soubor s výsledky přijat

  13. Na kartě závodů, záložce "Výsledky", podzáložce "Soutěže" vidíte, že byly výsledky JISem zpracovány a čekají na schválení (nebo byly schváleny, případně zamítnuty). Dále si můžete zkontrolovat, že u všechny soutěže neobsahují chyby.
   Zelený vykřičník = soutěž je v pořádku a může být schválena. Pouze někteří jezdci nebyli řádně přihlášeni přes JIS, ale byli do soutěže přidáni rovnou do Gallopu
   Oranžový vykřičník = soutěž je nejspíš též v pořádku. Obsahuje jen varování, která je nutné zkontrolovat. Napříkad pokud se soutěže účastnili zahraniční jezdci nebp koně bez české národní nebo hostovací licence. Je nutné zkontrolovat že v sedle zahraničního koně neseděl český jezdec.
   Červený vykřičník = v soutěži jsou nějaké chyby, které je nutné vyřešit, viz další odstavec.


  14. Kliknutím na šipečku vlevo se zobrazí log chyb u dané soutěže
   Chyby mohou být tyto:
   1. Soutěž nebyla v JIS definována před závody a nebylo možné tak napárovat tuto soutěž na soutěž s přihláškami - v takovém případě je nutné zkontrolovat, že soutěž má správně nastavené parametry po rozkliknutí detailu výsledků soutěže, viz odst. 16.
   2. Soutěž nemá nastavenu obtížnost - toto se stává zejména pokud byla soutěž nějak změněna oproti rozpisu, je třeba v detailu soutěže nastavit správnou obtížnost a typ soutěže (běžná, pony, kmk, hobby), a také případně výšku pony (handicap, A, S, B)
   3. Osoba / Kůň nebyla nalezena - toto se objevuje v případě, že byly zahraniční osoby / koně zadány přímo do Gallopu. S tímto zpracovatel nic nenadělá, schvalovatel výsledků osoby do systému přidá, případně zkontroluje, zda již neexistují. POZOR: Před vytvořením nové osoby / koně prosím vždy prohledejte databázi Gallopu, zda daná osoba / kůň již v systému neexistují, velmi tím usnadníte schvalovateli práci
   4. Osoba / Kůň neměla v době konání soutěže uhrazenou licenci - toto je asi nejzávažnější chyba, která může mít za důsledek až disciplinární řízení s pořadatelem i jezdcem. Často se ale stává, že při zadávání do Gallopu byla vybrána jiná osoba / jiný kůň se shodným (podobným) jménem. V takovém případě je nezbytně nutné aby pořadatel / zpracovatel výsledků dohledal správou osobu / koně, opravil výsledky a odeslal je znovu. Pokud však opravdu daná osoba / kůň licenci zaplacenou neměla, bude automaticky Generální sekretář podávat návrh na zahájení dicisplinárního řízení, aby mohla daná dvojice být ze soutěže diskvalifikována, přepočteno pořadí jezdců a upravenena výsledková listina. Do té doby není možné výsledky dané soutěže schválit do kariér jezdců a není možné z nich uznat kvalifikaci.

  15. Kliknutím na detail chyby se zobrazí detail výsledku dané dvojice

  16. Kliknutím na název soutěže (3. sloupeček) se zobrazí karta výsledků dané soutěže
   Zde můžete např. opravit typ soutěže, obtížnost a výšku pony, pokud nebyla správně přenesena z Gallopu a JIS hlásí chybu.

  17. Detail má několik záložek
   Záložka Detail - viz výše
   Záložka Rozhodčí - zde můžete zkontrolovat, že byl k soutěži zadán správný sbor rozhodčích
   Záložka Družstva - zde můžete zkontrolovat, že se správně přeneslo nastavení pro soutěže družstev
   Záložka Soutěžící - zde jsou vidět výsledky tak, jak budou po schválení zobrazeny v JIS a kariérách jezdců a koní