Log in

​​Registrace koně do subjektu a prodloužení licence


Obsah:

 1. Informace o registraci koní na hobby závody
 2. Tisk štítků pro koně
 3. Akce nad koněm v subjektu
  - Prodloužení licence koně,
  - Prodloužení licence pony s přeměřením
  - Hostovací licence 
  - Vyřazení koně ze subjektu
 4. Registrace "velkého" koně a pony
  - Koně registrovaní pod Jockey Clubem ČR a Českou klusáckou asociací

Koně lze registrovat pouze prostřednictví tzv. mateřského subjektu.


 1. Informace o registraci koní na hobby závody

  • ​​​​Registrace koní do ČJF pro účast na hobby závodech  je zdarma.
  • Pokud kůň již v JIS je registrovaný a je pod správným subjektem, není třeba dělat nic.
  • Od roku 2017 je nutné registrovat i koně účastnící se hobby závodů.
  • Během registrace (krok 4.) budete dotázání, zda chcete či nechcete koni vystavit licenci pro účast na oficiálních závodech, vyberete "Bez licence". 
  • PONY POUZE DO HOBBY: Pro registraci pony je nutné vložit platné přeměření. Pro účast na hobby závodech není přeměření požadováno. Pokud tedy budete registrovat pony pouze kvůli účasti na hobby závodech (bez vydání licence), zaregistrujte jej jako "Velkého koně". V případě, že budete později o licenci žádat, budete muset před jejím vydáním požádat o změnu údajů koně a přeměření doložit.
  • PONY, který je již registrovaný jako pony ale bude se účastnit pouze hobby - tam není třeba dělat nic, pokud je pod správným subjektem. Přeměření pro hobby se nevyžaduje.

 2. Tisk štítků pro koně

  1. Nové štítky je nutné vytisknout a nalepit všem koním bez vyjímky. Tedy těm, kteří jsou registrováni nově i těm, kteří jsou regitrováni již řadu let. Je nutné jej vytisknout koním s licencí i koním účastnícím se pouze hobby závodů. Štítek se tiskne pouze 1x za život koně, nebude nutné jej příští rok tisknout znovu. Na štítku je uveden první rok registrace, nikoli rok zaplacení licence. Štítek neprokazuje uhrazení licence, pouze registraci koně do ČJF. Vytištění štítku všem koním subjektu zajistí korespondent subjektu. Z ČJF se nic již neodesílá a jezdci se k tiskům štítků nedostanou.

  2. Štítek se vylepí přesně tam, kam se lepily dřív roční licenční známky koní, tedy na stránku určenou pro sportovní licence koní, případně na poslední papírovou stránku průkazu koně. Může se vylepit přes ně. Na rozdíl od starých známek se nový štítek tiskne pouze 1x za život koně (pokud nedojde ke ztrátě průkazu).
   POZOR: Štítek MUSÍ BÝT VYLEPENÝ, nestačí jeho volné vložení do průkazu.


  3. Tisk je optimalizovaný na formát A4 - 7x2 štítky o velikosti 105 x 42,3mm. Běžně se dá koupit po jednotlivých listech v papírnictví, pro větší stáje pak po balení např. zde: https://www.sevt.cz/…/image-label-samolepici-etikety-a4-10…/

  4. Proč QR Kód a k čemu bude sloužit?? - QR Kódy obecně slouží jako nosiče informace, kterou lze získat např. po mocí jednoduché mobilní aplikace, kteoru je možné bezplatně získat v Apple Store nebo v Google Store. QR Kód na štítku koně ponese informaci o přímém odkazu na webovou stránku, s profilem koně a celou jeho kariérou. 

  5. Tisk štítku jednoho koně - jděte na seznam koní a klikněte na jméno koně. Dostanete se na kartu koně.
   Nahoře naleznete tlačítko - Tisk štítku koně. Po jeho stisku bude vygenerován PDF soubor (a stažen na Váš disk) obsahující jeden štítek.
   NOVINKA: Jednotlivé štítky lze tisknout i z veřejného profilu koně a to i bez přihlášení uživatele!!  (https://www.jezdectvi.org/kone)


  6. Hromadný tisk štítků koní - jděte na seznam koní v subjektu. V levo v té tabulce vyberte koně, kterým chcete tisknout štítek. 
   Pak stiskněte na tabulkou tlačítko vedle symbolu "+P". Po jeho stisku bude vygenerován PDF soubor (a stažen na Váš disk) obsahující štítky vybraných koní.


 3. Akce nad koněm v subjektu:
  - Prodloužení licence koně,
  - Prodloužení licence pony s přeměřením
  - Hostovací licence 
  - Vyřazení koně ze subjektu

  1. Jděte do seznamu koní subjektu a klikněte na jméno koně, dostanete se na kartu koně.

  2. Na kartě koně nahoře jsou další žádosti, které můžete nad daným koněm použít. 

   Systém sám pozná, zda se jedná o pony či vekého koně a také kdy má nabídnout Národní licenci koně a kdy Hostovací licenci koně.
   Pro hostovací licenci tedy postupujte stejným způsobem jako u licence národní.


  3. Vyberete a kliknete na modré tlačítko vedle roletky​.

  4. Žádost po dokončení spadne do nákupního košíku. Můžete tam nastřádat více žádostí a pak z nich vytvořit jednu platbu.
   ​Postup je stejný, jako v kapitole IV, od odstavce 11 dále.


 4. Registrace "velkého" koně a pony

  1. Jděte na kartu subjektu do záložky "Odeslat žádost" a vyberte "Registrace nového koně" pro velkého koně nebo "Registrace nového pony" pro koně do výšky KVH 148cm.   Nebo pokud vidíte záložku "Koně" můžete použít tento způsob:
   Na seznamu koní klikněte na tlačítko "+K" pro koně nebo "+P" pro pony  2. Opište z průkazu koně Životní číslo koně (UELN) - celé a bez mezer
   Při psaní se začnou nabízet koně, kteří jsou registrováni v ÚEK a odpovídají výběru. Můžete vybrat ze seznamu.


  3. Dohledání a kontrola koně v ÚEK

   - Pokud byl kůň dohledán v ÚEK, je možné pokračovat a dotáhnou se údaje o koni
   - Pokud kůň není dohledán v UEK čtěte níže upozornění a jednotlivé varianty


   POZOR: Pokud kůň je dle průkazu řádně registrovaný na území ČR a nejedná se o A1/1 či klusáka (viz níže), obraťe se na IT podporu JISu - it@cjf.cz724 511 133

   POZOR: Plemena Anglický plnokrevník a klusák, neeviduje ÚEK, ale smluvně Jockey Club ČR a Česká klusácká asociace a data o těchto koních nemá ČJF k dispozici, Tyto koně je nutné registrovat na základě čestného prohlášení. Údaje se nedoplní automaticky, ale je nutné je se řádně opsat z průkazu koně. Tyto koně musí zkontrolovat a schválit na sekretariátu ČJF a jejich registrace bude trvat několik dnů až týdnen.

   POZOR: Pokud kůň není registrovaný na území ČR, je též možné pokračovat v registraci, ale bude možné vystavit pouze hostovací licenci  4. Vyberte, zda budete koně pouze registrovat, nebo rovnou zažádáte i o sportovní licenci koně
   U neregistrovaných koní na území ČR půjde vystavit pouze hostovací licence.


  5. Z ÚEK se načtou základní údaje o koni. Zbylé údaje je nutné doplnit ručně
   Chovatel - tato hodnota se bohužel nedá doplnit automaticky, je nutné jí opsat z ÚEK. Začněte psát do pole Chovatelé osoby / Chovatelé firmy. Zapište příjmení a jméno, začnou se nabízet osoby / firmy zapsané pod ČJF. Pokud nedohledáte osobu / firmu, nechte pole prázdné.

   POZOR:  Koně, kteří jsou registrováni na základě čestného prohlášení nebudou mít vyplněné jméno ÚEK a všechny povinné údaje o koni bude nutné zadat ručně.  6. Doplněný bude také původ koně. U koní mimo ÚEK je nutné původ vyplnit z průkazu koně.


  7. Stejně jako chovatele je nutné ručně "opsat" i majitle a vyplnit od kdy jeho majetková práva ke koni trvají.
   Opět začněte psát příjmení a jméno, začnou se nabízet osoby, vyberte tu správnou. V případě více vlastíků doplňte všichni. Pokud nebudou dohledány na seznamu, nechte prázdné.


  8. K žádosti je nutné přiložit sken průkazu koně, resp. těchto stránek
   - titulní stránka
   - obecné informace (datum narození, chovatel...)
   - plný původ koně
   - slovní a grafický popis koně
   - vlastnictví koně prokazující registraci koně v ÚEK

   Sken je možné přiložit přímo k žádosti (jako jeden soubor PDF, ZIP či RAR). Případně zaslat oblastnímu sekretáři mailem či poštou.


  9. U pony je nutné ještě připojit sken protokolu o přeměření a ve 2. kroku zadat výšku pony na kartu koně.


  10. Žádost je dokončena.
   Pokud šlo o registraci bez platby za licenci, je v seznamu žádostí ke schválení u oblastního sekretáře.
   Pokud šlo o registraci s platbou za licence, žádost je v nákupním košíku a pro její dokončení je nutné pokravat dalšími kroky
   Do košíku lze přidávat další registrace (licence, přestupy apod.) a uhradit je naráz 


  11. Klikněte na nákupní košík


  12. Vyberte položky z košíku, které chcete uhradit
   Zvolte typ platby: Bankovním převodem nebo platební kartou


  13. Je vytvořen platební příkaz, je možné změnit fakturační údaje


  14. Platba čeká na úhradu, po úhradě budou předány ke schválení na oblastního sekretáře  15. Po kontrole údajů je kůň registrován a v případě platby za licence jsou aktivní i licence