Log in

Práce se seznamy rozhodčích a dalších funkcionářů1. Seznamy funkcionářů

 • Seznamy všech funkcionářů ČJF naleznete v menu JIS - Funkcionáři. Seznamy jsou rozděleny dle jednotlivých typů funkcí a můžete v nich najít i instruktory trenéry a jmenované komisaře. 
 • Po načtení stránky se v seznamech objeví pouze aktivní funkcionáři - tedy ti, kteří splňují všechny podmínky pro výkon své funkce
  • Mají platnou licenci ČJF
  • Mají vloženou profilovou fotografii
  • Mají platná všechna povinná doškolování dle disciplíny a specializace (KMK, Para, Rozhodvání TT)
 • Pokud funkcionář nesplňuje jednu z těchto podmínek, v hlavním seznamu nebude a je třeba přepnout hlavní filtr
 • Pokud je rozhodčí na seznamu neaktivních, NESMÍ ROZHODOVAT ZÁVODY, NESMÍ BÝT ZAPSÁN NA ROZPIS ZÁVODŮ.


2. Hlavní filtr na stránce funkcionářů

 • Nad tabulkou funkcionářů je nadřazený filtr, kde je možné zobrazit i funkcionáře neaktivní
 • V tabulce je možné hledat dle různých možností (jméno, licence, discplína...) - POZOR: Po napsání textu je nutné stisknout ENTER a to i na virtuální klávecníci mobilního zařízení!!


3. Kontrola oprávněnosti rozhodovat

 • Oprávnění rozhodovat mají jen funkcionáři na seznamu aktivních rozhodčích.
 • Aktivní rozhodčí má ve sloupečku vedle své licence zelené (popř. červené) zaškrtávátko, nesmí to být červený křížek
 • Pokud se u rozhodčího ukazuje symbol červeného křížku, je třeba se podívat, kterou náležitost nemá rozhodčí v pořádku
 • Kontrola se provede rozbalením vložené tabulky - kliknutím na malý symbol šipky vlvo vedle písmene oblasti (označeno červeným kolečkem) • Následně je u dané funkce vidět, kterou podmínku výkonu své funkce nesplňuje a také kompletní seznam povinností funkcionáře a doba jejich platnosti


4. Více disciplín a rozšítení k disciplínám

 • Jednu osobu můžete najít na seznamu funkcionářů tolikrát, kolik má daná osoba disciplín nebo rozšítení pro ni (KMK, Para, rozhodování TT)
 • Pro každou disciplínu a / nebo rozšíření se evidují doškolování a povinnosti samostatně.
 • Pro rozšíření platí - aby byl rozhodčí aktivní např. pro drezurní KMK, musí být nejprve aktivni pro drezuru jako takovou (tedy bez daného rozšíření)