Log in

Povinný refresh veterinářů ve vytrvalosti
Povinný refresh veterinářů ve vytrvalosti
Seminář
10.06.2022 - 10.06.2022
/ Hošťka

3
Ukončený
Registration deadline:
07.06.2022 23:00
Limit:
Logged:
3
Blocked:
0 (12 hours in cart)
Free places:

Date from:
10.06.2022
Date to:
10.06.2022

Organizer:
CJF
Address:
Hošťka
Ranč Ježkův Mlýn
41172, Hoštka
Coach / Lector:
 
Contact:
Kristýna Miřátská
kmiratska@gmail.com
+420 605 748 207

Entry formality:
Presentation
Teoretical exam:
No
Practical exam:
No
Education points:
0
Required function level:
Required performance:
Cost area:
Cost others:
Cost exam:
Payment by CJF:
No

Note:
Školitelkou bude MVDr. Lucie Ottová. 13,30 prezence, 14,00-16,00 teorie, 17,00-19,00 praxe v průběhu vstupních veterinárních kontrol. Poplatek za účast je 500,- Kč, splatný v hotovosti na místě.

Povinný refresh veterinářů ve vytrvalosti
Trénink / Seminář
Vytrvalost
Seminář
Povinný refresh veterinářů ve vytrvalosti
10. 6. – 10. 6.
None / Hošťka
CJF

Click for bigger detail!