Log in

Multi-discipline
MČR Pony Zduchovice D + S 2023
Mistrovství ČR (CHN-MČR) / 230823B1
23.08.2023 - 27.08.2023
B / Zduchovice
Approved results
Registration deadline:
14.08.2023 08:00
Box deadline:
14.08.2023 08:00
Schedule state:
---
Organisers:
MB0283 - Jezdecké centrum Zduchovice
Facility address:
Zduchovice 65
26263, Zduchovice
Processors:
Jan Matuška
Limits:
BoxesStarts count
22.08.2023 249/260 0
23.08.2023 249/260 201
24.08.2023 249/260 199
25.08.2023 249/260 92
26.08.2023 249/260 0
27.08.2023 249/260 0
Registration price:
Contacts:
Result processor
Jan Matuška
+420 602 358 582
farma.drazka@seznam.cz
Primární kontakt
Jan Matuška
+420 602 358 582
farma.drazka@seznam.cz
Jezdecké centrum Zduchovice
+420 604 220 575
zavody@resort-zduchovice.cz

Note:
Pořadí soutěží a den konání daných soutěží bude ve středu 16.8. zveřejněno naJISu a Livejumpingu! Dojde k dennímu přesunu u drezurních mistrovských kol! Drezura pro kategorii 14-16 let a 11-13let na pony B se uskuteční již ve středu! ******************************************************************************************************************************************* * Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky do Mistrovských soutěží s uvedením čísel licencí jezdců, koní a subjektů a též doložení splnění kvalifikace dle STP 2023 zasílejte oblastnímu sekretáři své mateřské oblasti do 11. 8. 2023 – do 21:00 hodin *********************************************************************************************************************************************** Přihlášky do zahajovacích skokových tréninků 23.8.2023 zadá do JISu odpovědný zástupce startující dvojice do termínu uzávěrky, tzn. 14. 8. 2023 do 8:00 h. Na pozdější úpravy nebude brán zřetel! *********************************************************************************************************************************************** Přihlášky a kvalifikace musí být oblastnímu sekretáři doručeny do 11. 8. 2023 21:00 h. Uzávěrka definitivních přihlášek pro zadání sekretáři do JIS: 14. 8. 2023 08:00 h. Dohlášení Sportovce po termínu definitivní přihlášky není možné za žádných okolností. Uzávěrka boxů: 14. 8.2023 v 8:00h. Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednatelem využit. Objednávku boxů a elektrické přípojky zadávají jezdci do 14. 8. 2023 - 08h. do JIS ČJF.

Skoky
01A Zahajovací skokový trénink do 60 cm
Pony ZLPS (60) 202 - Zahajovcí tréning / A
Online results
0
Skoky
01B Zahajovací skokový trénink do 70 cm
Pony LPS**(70) 202 - Zahajovcí tréning / A
Online results
0
Skoky
01C Zahajovací skokový trénink do 80 cm
Pony ZLPB (80) 202 - Zahajovcí tréning / A
Online results
0
Skoky
01D Zahajovací skokový trénink do 90 cm
Pony LPB**(90) 202 - Zahajovcí tréning / A
Online results
0
Drezura
02_ MČR v jízdě na pony do 135cm KVH - drezurní část
Pony Z1/2022 - ČJF / PONY G1 - 3 rozhodčí
Online results
0
Closed competition
Skoky
02A MČR v jízdě na pony do 135cm KVH - skoková část
Pony ZLPS (60) 298.1.1.1 - Styl - Dle podle počtu bodů / A
Online results
0
Closed competition
Skoky
03_ MČR ve skákání věkové kategorie 8 –10 let na pony do 135 cm KVH
Pony ZLPA (70) 299.3.6.2.3 - MČR jednotlivci - dvě kola dle stylu / A
Online results
0
Closed competition
Skoky
04_ MČR ve skákání věkové kategorie 11–13let na pony do 135 cm KVH
Pony LPA**(80) 299.3.6.2.1 - MČR jednotlivci - vše dle A / A
Online results
0
Closed competition
Skoky
05_ MČR ve skákání věkové kategorie 11 –13 let na pony kat.B (136 -148 cm KVH)
Pony LPB**(90) 299.3.6.2.1 - MČR jednotlivci - vše dle A / A
Online results
0
Closed competition
Skoky
06_ MČR ve skákání věkové kategorie 14 –16 let na pony do 148 cm KVH
Pony SPB**(100) 299.3.6.2.1 - MČR jednotlivci - vše dle A / A
Online results
0
Closed competition
Skoky
07_ MČR ve skákání MASTERS věková kat. 11-16 let na pony do 148 cm KVH
Pony STPB**(110) 299.3.6.2.1 - MČR jednotlivci - vše dle A / A

0
Closed competition
Drezura
08_ MČR v drezuře věkové kategorie 8 –10 let na pony do 148 cm KVH
Pony DU-A/2022 2 kolová soutěž
Online results
0
Closed competition
Drezura
09_ MČR v drezuře věkové kategorie 11 –13 let na pony do 135 cm KVH
Pony Z4/2022 - ČJF 2 kolová soutěž
Online results
0
Closed competition
Drezura
10_ MČR v drezuře věkové kategorie 11 –13 let na pony kat.B (136 -148 cm KVH)
Pony Z4/2022 - ČJF 2 kolová soutěž
Online results
0
Closed competition
Drezura
11_ MČR v drezuře věkové kategorie 14 –16 let na pony do 148 cm KVH
Pony DU-B/2022 3 kolová soutěž
Online results
0
Closed competition
Drezura
12_ MČR v drezuře MASTER věková kategorie 11-16 let na pony do 148 cm KVH
Pony PD/2022 - FEI-L PONY 3 kolová soutěž
Online results
0
Closed competition
Skoky
13_ MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH
Pony ZLP 299.2.6 -Soutěž družstev - rozeskakování / A
Online results
0
Closed competition
Skoky
14_ Poslední šance - Skoková soutěž handicap 60/70/80/90 cm
Pony LP** 238.2.1 - Soutěž na čas / A
Online results
0
Closed competition
Skoky
15_ MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 148 cm KVH
Pony LPB**(90) 299.2.6 -Soutěž družstev - rozeskakování / A
Online results
0
Closed competition
Drezura
16_ DREZURNÍ DRUŽSTVA-Dvojice do družstva nominuje mateřská oblast jezdce. O finálním složení družstev rozhoduje vedoucí ekipy
Pony Tréning dle článku 411 N16 / N33 - 3 rozhodčí
Online results
0
Closed competition
Skoky
Pony
Drezura
Pony
CHN-MČR
MČR Pony Zduchovice D + S 2023
Výsledky
23. 8. – 27. 8.
B / Zduchovice
JC Zduchovice

Click for bigger detail!