Přihlásit se

​​Pravidla výkonnostního žebříčku - všestrannost - rok 2018


 1. Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení alespoň jedné soutěže na oficiálních závodech pořádaných subjektem ČJF (oficiální národní závody nebo mezinárodní závody v ČR), která obsahuje všechny zkoušky (drezura, parkur, cross).

 2. Do žebříčku se započte 5 nejlépe bodově ohodnocených výsledků dle níže uvedeného výpočtu. Výsledky nad tento počet s hůře bodovaným hodnocením se škrtají.

 3. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží (max. 5)

 4. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kde na startovní listině po jejím uzavření zůstane nejméně 5 dvojic ze 3 subjektů (dle všeobecných pravidel). Na národních závodech v zahraničí a mezinárodních závodech zůstane na startovní listině 5 dvojic bez ohledu na subjekt.

 5. Do žebříčků se započítávají pouze soutěže obsahující všechny všestrannostní zkoušky (drezura, parkur, cross).

 6. Započítávají se výsledky se všemi koňmi/ koním a subjektům se všemi jezdci

 7. Žebříček se vede odděleně pro jezdce na velkých koních a jezdce na pony.

 8. Způsob výpočtu hodnocení soutěží do žebříčku:

  • Základní hodnota je 150 bodů
  • Od této hodnoty se odečítá počet trestných bodů dosažených v soutěži
  • Výsledek se násobí koeficientem obtížnosti soutěže (viz. tabulka)
  • Nedokončený závod (z jakéhokoliv důvodu) nebo závod, kde dvojice dosáhla více než 150 trestných bodů = 0 bodů (závod se ale započítává do počtu startů)

Tabulka koeficientů obtížnosti soutěží Všestrannost

Obtížnost

ZL-P

ZK, L-P

Z

ZL

L+

Vstup.

S CxC1*

S CCx1*

ST CxC2*

ST CCx2*

T CxC3*

T CCx3*

TT CCI4*

Koef.

0,5

1

3

6

10

18

22

30

36

48

57

75