Log in

​​Pravidla výkonnostního žebříčku - všestrannost - rok 2019


 1. Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení alespoň jedné soutěže na oficiálních závodech pořádaných subjektem ČJF, národních závodech v zahraničí nebo na mezinárodních závodech FEI. Soutěže musejí obsahovat všechny zkoušky (drezura, parkur, cross).

 2. Do žebříčku se započte 5 nejlépe bodově ohodnocených výsledků dle níže uvedeného výpočtu. Výsledky nad tento počet s hůře bodovaným hodnocením se škrtají.

 3. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží (max. 5)

 4. Do žebříčků se započítávají pouze soutěže obsahující všechny všestrannostní zkoušky (drezura, parkur, cross).

 5. Započítávají se výsledky se všemi koňmi/ koním a subjektům se všemi jezdci

 6. Žebříček se vede odděleně pro jezdce na velkých koních a jezdce na pony.

 7. Způsob výpočtu hodnocení soutěží do žebříčku:

  • Základní hodnota je 150 bodů
  • Od této hodnoty se odečítá počet trestných bodů dosažených v soutěži
  • Výsledek se násobí koeficientem obtížnosti soutěže (viz. tabulka)
  • Nedokončený závod (z jakéhokoliv důvodu) nebo závod, kde dvojice dosáhla více než 150 trestných bodů = 0 bodů (závod se ale započítává do počtu startů)

Tabulka koeficientů obtížnosti soutěží Všestrannost

Obtížnost


ZLP

ZK,

LP

Z,

SP

ZL,

STP

L CCx1*

TP

S CCx2*S

TTP

S

CCx2*L

ST

CCx3*S

ST

CCx3*L

T

CC4*S

T

CCx4*L

TT CCI5*

Koef.

0,5

1

3

6

10

18

22

30

36

48

57

75