Přihlásit se

​​Pravidla výkonnostního žebříčku - vytrvalost - rok 2020/2021/2022


 1. Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení alespoň jedné soutěže na oficiálních závodech pořádaných subjektem ČJF, národních závodech v zahraničí nebo na mezinárodních závodech FEI. 

 2. Do žebříčku se započtou výsledky všech oficiálních soutěží, které dvojice řádně dokončila. (hobby soutěže se do žebříčku nezapočítávají)

 3. Výsledná hodnota bodů v žebříčku = suma (součet) započtených bodů ze soutěží

 4. Započítávají se výsledky se všemi koňmi/ koním a subjektům se všemi jezdci, dvojicím společné výsledky pro danou dvojici

 5. Soutěže CEN s limitovanou maximální rychlostí
  ​U tohoto typu soutěží se body za umístění a počet startujících počítají výhradně z účastníků z České Republiky
  (pokud jsou tedy dva účastníci z ČR, bude celkový počet startujících 2 a jejich umístění bude 1. a 2., bez ohledu na skutečný počet startujících a umístění dané dvojice)

 6. Stadardní soutěže CEN v ČR i v zahraničí a všehna CEI (bez rychlostního limitu)
  Započítává se skutečný počet účastníků, kteří v soutěži odstartovali a skutečné pořadí dané dvojice

 7. V případě kombinované soutěže (např. MČR a CEI) se započítává pouze výsledek s vyšším přídavným koeficientem dle typu závodů

 8. Vzorec pro výpočet :

  (km soutěže x koeficient stupně obtížnosti a podkladu terénu + počet startujících – umístění +10 bodů za cenu kondice)
  x (koeficient stupně obtížnosti soutěže x přídavný koeficient typu závodů)Tabulka koeficientů obtížnosti a podkladu terénu

Obtížnost

Terén
1

Terén
2

Terén
3


Podklad
A

Podklad
B

Podklad
C

Koef.

1

1,1

1,2


1

1,1

1,2
Tabulka koeficientů stupně obtížnosti soutěží

Obtížnost

ZM

Z

L

S

ST

T

Koef.

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4