Log in

FEI REGISTRACE / FEI PASY (REVALIDACE) PŘES ŽÁDOSTI V JIS

Image to article
14/11/2018

Od 15.11.2018 budou v JIS spuštěny žádosti o vystavení FEI Registrací jezdců a FEI Registrací / FEI Pasů koní (revalidací). Po tomto datu již veškeré žádosti o FEI Registrace a FEI Pasy budou probíhat stejným způsobem, jako je tomu u vystavování národních licencí ČJF. 

Od 15.11.2018 se mění způsob vystavování FEI registrací a FEI Pasů. Každá registrace a každý FEI pas musí mít svou žádost v JIS, bez této žádosti a řádně uhrazeného platebního příkazu na celou částku v JIS nebude možné na sekretariátu provést příslušné operace na FEI a úkon dokončit. Postup je identický s vystavením národních licencí ČJF, který je v JIS od počátku roku 2017.

Podrobný návod na podání žádosti FEI Registrace / FEI Pasu naleznete v JIS:


Spolu se spuštěním žádostí o FEI Registrace/Pasy dochází i k několika změnám:

 1. Žádosti na FEI lze vyřídit pouze na základě řádně zadané žádosti do JIS a kompletní úhradě celé částky z platebního příkazu

 2. Úhrady za FEI Registrace / Pasy není možné na sekretariátu hradit v hotovosti. Žádosti lze uhradit těmito způsoby:
  • bankovním převodem - může trvat až 3 dny
  • složením peněz na účet ve FIO bance pod správným variabilním symbolem - platba je dokončena do několika minut
  • platební kartou přes JIS (možno i na sekretariátu) - platba dokončena do několika minut

 3. V období od 1.12. do 31.12. lze podávat žádosti o FEI Registrace na následující sezónu (rok)
  • podmínkou vystavení FEI Registrace je platná licence ČJF na celé období platnosti FEI Registrace
  • podmínkou vystavení licence ČJF je u osoby platné členství a u osoby i koně platné členství subjektu po celé období platnosti FEI Registrace
  • kvůli těmto podmínkám budou s žádostí o FEI Registraci vystaveny i příslušné žádosti o licence ČJF - pokud je subjekt / kůň / osoba již nemá
  • Aby byla žádost o FEI považována za uhrazenou, je nutné uhradit i všechny podmíněné žádosti (JIS je nedovolí odznačit při vytváření platebního příkazu)
  • POZOR: Osoba a subjekt hradící členský poplatek mimo registrační období (1.1. - 28.2.) touto úhradou přichází o možnost bezplatného přestupu v rámci registračního období.

Před podáním žádosti si prosím pozorně přečtěte návod a sledujte nápovědu na jednotlivých obrazovkách průvodce žádostí.


V případě problémů či nejasností vám s vyplněním žádosti pomohou v rámci své pracovní doby (8:00 - 16:00) zaměstnanci sekretariátu:

 • Ing. Jana Dušková - jana.duskova@cjf.cz - tel. 724 394 256
 • Mgr. Kateřina Babinská - katerina.babinska@cjf.cz - tel. 724 511 170