Log in

KALENDÁŘ ZÁVODŮ NA ROK 2019 OTEVŘEN POŘADATELŮM

Image to article
9/10/2018

Kalendář závodů byl otevřen všem pořadatelům ke vkládání jejich závodů pro sezónu 2019.  Kalendář je otevřený do 30.11.2018, poté dojde ke schválení kalendáře na oblastech.

VV ČJF dne 9.10.2018 schválil všechny pořadatele a termíny Mistrovství České Republiky a mezinárodní závody a území ČR. Ihned po zadání MČR a mezinárodních závodů byl kalendář otevřen všem pořadatelům k plánování jejich závodů. Do kalendáře si závody vkládají sami pořadatelé, stejně jako v loňském roce. 

Pokud si jako pořadatel s vložením závodů nevíte rady, obraťe se prosím na oblastního sekretáře, který Vám s vložením Vašich závodů pomůže.

Milníky a časování plánovacího kalendáře:

 • do 10.10. - sekretariát ČJF zapíše do kalendáře Mistrovství České Republiky a Mezinárodní závody pořádané na území ČR
 • od 10.10. - se otevře kalendář na následující sezónu pořadatelům závodů, kteří si sami zapíšou své závody do kalendáře v JIS. V kalendáři uvidí závody, které plánují i jiní pořadatelé napříč celou ČJF bez ohledu  na oblasti a mohou tak ihned řešit kolize termínů.
 • 30.11. - bude kalendář pro pořadatele uzavřený, v průběhu listopadu proběhnou na oblastech pravidelné schůzky pořadatelů k doladění kalendáře. 
 • od 1.12. do konce roku - závody budou postupně sekretářem oblasti v JIS zkontrolovány a označeny jako schválené. Ještě v průběhu prosince lze prostřednictvím oblastního sekretáře dělat drobné úpravy v závodech, poladit případné kolize termínů a upřesnit požadované obtížnosti.
  Již by nemělo docházet k zápisu nových závodů!!
 • Jakákoli změna po 31.12. se již řídí úpravami závodů v aktuální sezóně a může podléhat poplatku dle sazebníku ČJF.


Před zadáváním závodů do kalendáře si prosím velmi podrobně přečtěte níže uvedený návod a striktně dodržujte napsaná pravidla, aby kalendář měl pro uživatele JIS jasnou a jednotnou formu. 

Zvýšenou pozornost věnujte zejména zadávání:

 • Názvu závodů
 • Typu závodů
 • Umístění areálu
 • Zadání disciplín, typů soutěží a obtížností


Návod na vložení závodů naleznou pořadatelé v nápovědě k JIS:


POZOR: Nezapomínejte u závodů zadávat obtížnosti na záložce "Disciplíny", bez toho se závod neojbeví v kalendáři, protože JIS nebude vědět v jaké disciplíně závod je.