Log in

NOVINKY V JIS CHYSTANÉ NA ROK 2019

Image to article
20/11/2018

Během roku 2018 byl Jezdecký informační systém průběžně rozvíjen a na základě připomínek a námětů jeho uživatelů (členů, pořadatelů a zaměstnanců ČJF) doplňován o drobná vylepšení a nové funkce.  Tento rozvoj probíhá na základě doporučení IT Komise, následným schválením VV a je financován z Radou schválené  investice. Jaké novinky jsou v JIS na sklonku roku 2018 a jsou chystány pro rok 2019 se dočtete v článku.

Na jaké novinky v JIS se tedy můžete těšit:

 • Žádosti a platby o FEI registrace / FEI pasy - jak již bylo avizováno v předchozím článku, od 15.11.2018 byly spuštěny žádosti a platby o FEI registrace a pasy


 • Rozšíření / dokončení vzdělávacího modulu - v průběhu prosince bude do testovacího prostředí nasazeno rozšíření vzdělávacího modulu a do ostrého provozu se dostane v počátku měsíce ledna, tedy před začátkem povinných doškolování funkcionářů ČJF. Modul přinese zejména tyto funkcionality:
  • Úpravy v přihlašovacích formulářích dle typů akcí
  • Možnost schvalování a zamítání přihlášek jednotlivých osob (nikoli celé přihlášky)
  • Možnost nastavení rolí, které mohou na dané vzdělávací akce sami přihlašovat
  • Rozšířené přehledy a exporty pro pořadatele, subjekty i účastníky
  • Formuláře pro zkušební komisaře
  • Možnost vyhodnocování a vytváření funkcí i z jiných akcí, než je ZZVJ
  • Evidence vzdělání na kartě osoby
  • Zobrazování a hlídání platnosti povinných doškolování funkcionářů
  • Hlídání a upozorňování na blížící se konec platnosti povinného doškolování funkcionářů
  • další drobná vylepšení v již hotových funkcionalitách


 • Přenos nastavení soutěží z JIS do programu Gallop - v současné době musí pořadatel / zpracovatel zadávat nastavení soutěží v závodu na dvou místech - v JIS pro otevření k přihlašování a následně pak v Gallopu pro zpracování výsledků soutěže. Po implementaci tohoto požadavku se do Gallopu přenese spolu s importem soutěžících i samotné nastavení soutěží. Plánované spuštění 31.3.2019


 • Výsledky a kariéry disciplíny spřežení - v současné době chybí v JIS výsledky a kariéry disciplín spřežení, voltiž, reining a vytrvalost. Na nejbližší období byla schválena implementace pro disciplínu spřežení - plánované spuštění 31.3.2019. Na implementaci této funkcionality je závislé i napříkad vedení výkonnostního žebříčku pro tuto disciplínu. Další disciplíny IT komise doporučila k realizaci v průběhu roku 2019


 • Rychlé odesílání průběžných / neoficiálních výsledkových listin do JIS - v současné době může pořadatel odesílat startovní listiny jedním kliknutím v programu Gallop. Nyní se připravuje možnost stejným způsobem odesílat do JIS i neoficiální / předběžnou výsledkovou listinu (oficiální je odeslána jako celý balíček do 5ti pracovních dnů a teprve z té se počítá výkonnost a žebříčky). Na této funkcionalitě je závislá další funkčnost - Online výsledky


 • Online výsledky pro disciplíny skoky a drezura - asi nejočekávanější funkcionalita pro nejširší okruh uživatelů. Vedle JIS vznikne pro účely online zobrazování speciální stránka po vzoru Longines Timing, na které bude možné online sledovat vyhodnocování libovolných oficiálních závodů ČJF v disciplínách skoky a drezura, u kterých si pořadatel v Gallopu tuto funkcionalitu zapne. Stránka bude primárně optimalizována pro zobrazení na mobilních zařízeních. Plánované spuštění 31.3.2019 do pilotního provozu s vybranými pořadateli. Po otestování funkcionality v zátěži uvolnění všem pořadatelům.


Tyto funkcionality jsou nejspíš poslední, které budou do JIS implementovány ve funkčním období současného vedení ČJF. O dalším rozvoji JIS již bude muset rozhodout nově zvolená Rada ČJF a následně nový VV ČJF.