Přihlásit se

STATISTIKA ČJF PRO ROK 2020

Obrázek ke článku
17. 12. 2020

S blížícím se koncem roku vydává Česká jezdecká federace statistiky porovnávající rok 2020 s předchozími lety. Statistika bohužel potvrzuje smutný předpoklad vlivu COVID-19 na růst jezdeckého sportu, který byl po mnoha letech cca 10% meziročního růstu v roce 2020 přerušen meziročním propadem o cca 1%.

Vyhodnocení výsledků statistiky v roce 2020

Z níže uvedených grafů je zřejmé:

  • epidemie COVID-19 se neprojevila na počtech členů ČJF ani na počtech vydaných licencí
  • každým rokem zvyšuje počet aktivních sportovců meziročně v rozmezí 6-15% s výjimkou roku 2020 - je zřejmý dopad COVID-19
  • každým rokem se zvyšuje počet jezdců v oficiálních soutěžích na úkor jezdců hobby
  • počet mužů účastnících se soutěží se drží stabilně pod 1000, veškerý meziroční přírustek zajišťují ženy
  • ženy zásadně dominují jezdeckému sportu s výjimkou nejvyšších skokových soutěží
  • mezi disciplínami výrazně dominují skoky
  • dlouhodobě se snižuje počet pořadatelů a naopak se zvyšuje počet soutěží. Z tohoto trendu je zřejmé, že se sport přesouvá od menších pořadatelů do velkých jezdeckých areálů


Členská základna v roce 2020:

Typ

Počet v roce 2020

Počet v roce 2019

Počet aktivních subjektů 

1610

1585

Počet členů ČJF

- Muži

- Žen 

18246

2972

15274

18358

3023

15335

Počet licencí jezdců do 18 let

1828

1849

Počet licencí jezdců nad 18 let

6324

6370

Počet licencí koní

8493

8571


Aktivní Instruktoři / Trenéři:

Aktivním instruktorem / trenérem se rozumí člen ČJF, který má splněnou kvalifikaci Instruktor / Trenér u ČJF uznávaného akreditovaného střediska a měl v roce 2020 zaplacenou licenci ČJF.

Úroveň

Muži

Ženy

Instruktor  

241

1045

Trenér II.

236

161

Trenér I.

2

0


Aktivní Rozhodčí:

Aktivním irozhodčím se rozumí člen ČJF, který má splněnou kvalifikaci rozhodčího v libovolné disciplíně a měl v roce 2020 platná všechna potřebná doškolování a zaplacenou licenci ČJF.

Úroveň

Muži

Ženy

Základní

132

279

Národní

35

69

Specialista

42

67


Aktivní sportovci:

 Aktivním sportovcem se rozumí člen ČJF s licencí i bez licence, který se v daném roce zúčastnil alespoň jedné soutěže (hobby i oficiální) na závodech pod hlavičkou ČJF.


Aktivní sportovci v soutěžích:

Poznámka k tabulce: Rozdíl mezi absolutními počty aktivních sportovců ve statistikách výše a počty účastníků soutěží je způsobený tím, že cca 800 Sportovců se účastní soutěží ve dvou nebo více disciplínách. Do aktivních sportovců jsou započteni pouze 1x, ale do statistik disciplín 1x pro každou disciplínu.


Skokové soutěže dle obtížnosti


Drezurní úlohy vypsané v roce 2020

Pořadatelé a vypsané soutěže v letech 2017 - 2020 dle jednotlivých disciplín

TOP20 Pořadatelé oficiálních soutěží v roce 2020

Licence

Název pořadatele oficiálních závodů

2020

2019

2018

2017

MB0283

JO La-Boheme Zduchovice

429

488

441

385

MH0340

Equine Sport Center Olomouc, o.p.s.

219

170

114

104

MK0001

Pegas Děpoltovice

169

115

112

101

MA0292

TJ Equus Kinsky

147

158

193

115

MB0438

Jezdecký spolek - Královický dvůr

139

84

49

83

MG0061

Jezdecký klub Panská lícha z.s.

131

109

83

130

MA0301

Belmo s.r.o.

128

14

0

0

MA0304

V Team Prague Arena, z.s.

127

65

0

0

MD0188

Jezdecká společnost EQUITANA

121

121

158

186

MH0042

Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s.

99

114

110

121

MH0051

TJ Slovan Frenštát p.R., z.s.

87

95

61

56

MA0170

Jezdecká Stáj Arcos

79

36

0

0

MH0396

Hanácký dvůr, z.s.

68

76

79

58

MD0043

JK K+ K Agro chov koní Svržno

65

77

46

20

MF0150

JK Hřebčín Suchá, z.s.

65

61

49

79

MH0290

JK Dvůr Nové Zámky, z. s.

60

100

72

133

MC0298

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

59

24

0

0

ME0147

Stáj Židovice

56

52

0

0

MA0284

Jezdecká farma BB Horse s.r.o.

55

95

119

0

*** v tabulce jsou uvedeny počty oficiálních soutěží pořádaných danými pořadateli v letech 2017 - 2020 bez ohledu na disciplínu


TOP20 Pořadatelé hobby soutěží v roce 2020

Licence

Název pořadatele hobby závodů

2020

2019

2018

2017

MB0024

JK Mělník, z.s.

327

385

449

396

ME0147

Stáj Židovice

60

44

0

0

MH0023

HORSES HÁJ, z.s.

59

68

45

55

MA0301

Belmo s.r.o.

47

9

0

0

MB0283

JO La-Boheme Zduchovice

42

48

48

68

MB0172

Statek Kováry, z.s.

32

41

48

41

MF0447

Malá jezdecká společnost z.s.

30

25

0

0

ML0045

JO při SŠZe Přerov

29

25

21

24

MF0449

Hřebčín Ostrov - Lutha

29

0

0

0

MA0170

Jezdecká Stáj Arcos

28

9

0

0

MB0067

JK Heroutice

27

54

36

36

MA0292

TJ Equus Kinsky

27

31

28

37

MB0074

JK Stará Boleslav, z.s.

25

35

25

10

MF0168

JK Dolní Přím z.s.

25

21

9

7

MV0019

JK Glod Čejov z. s.

23

30

32

24

MG0061

Jezdecký klub Panská lícha z.s.

23

19

5

4

MH0133

JK Trojanovice z.s.

21

32

34

30

MH0396

Hanácký dvůr, z.s.

21

15

11

14

MH0290

JK Dvůr Nové Zámky, z. s.

20

26

23

20

*** v tabulce jsou uvedeny počty hobby soutěží pořádaných danými pořadateli v letech 2017 - 2020 bez ohledu na disciplínu


TOP5 Pořadatelé dle jednotlivých disciplín v roce 2020 - oficiální závody

Disciplína

Licence

Pořadatel závodů

2020

2019

2018

2017

Skoky

MB0283

JO La-Boheme Zduchovice

317

381

360

318

Skoky

MH0340

Equine Sport Center Olomouc, o.p.s.

141

114

114

104

Skoky

MA0301

Belmo s.r.o.

128

14

0

0

Skoky

MA0304

V Team Prague Arena, z.s.

127

65

0

0

Skoky

MD0188

Jezdecká společnost EQUITANA

121

121

127

174

Drezura

MB0283

JO La-Boheme Zduchovice

112

107

81

64

Drezura

MB0438

Jezdecký spolek - Královický dvůr

99

52

22

51

Drezura

MG0061

Jezdecký klub Panská lícha z.s.

96

63

52

73

Drezura

MK0001

Pegas Děpoltovice

80

51

37

24

Drezura

MH0340

Equine Sport Center Olomouc, o.p.s.

78

56

0

0

Všestrannost

MB0484

JK Bártův Dvůr Přeštěnice

25

23

23

6

Všestrannost

MC0215

Sportovní klub Borová, z.s

25

15

17

19

Všestrannost

MH0006

Jezdecký klub Loštice, z.s.

24

18

12

17

Všestrannost

MV0074

SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s.

15

18

19

20

Všestrannost

MF0265

Dostihový spolek a.s.

13

43

46

34

Spřežení

ML0140

ZH Tlumačov s.p.o.

13

4

4

0

Spřežení

MF0140

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

10

14

14

8

Spřežení

ME0271

Jezdecká stáj Jítravský Dvorec, z.s.

6

0

0

0

Spřežení

MB0204

JK Semice

4

8

16

14

Spřežení

MK0003

JO TJ Agro Cheb - Nebanice

4

4

4

4

Voltiž

MH0051

TJ Slovan Frenštát p.R., z.s.

24

44

36

48

Voltiž

ML0052

Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov, z.s.

15

12

12

35

Voltiž

MH0377

Jezdecký klub voltiž Albertovec, z.s.

14

19

31

12

Voltiž

MH0338

Voltiž Duha z.s.

12

0

0

0

Voltiž

MA0006

JO TJ Orion Praha

11

12

12

12

Vytrvalost

ME0230

Ježkův Mlýn,o.s.

12

13

10

10

Vytrvalost

MC0275

JS Hrdina-Borotín

8

15

11

17

Vytrvalost

MA0220

TH Equiclub

6

0

0

0

Vytrvalost

MF0153

Jezdecký spolek Kolesa o.s.

4

4

8

8

Vytrvalost

MH0354

Stáj Kyselý, z.s.

3

5

0

0

Reining

MD0237

JIRÁK HORSES s.r.o.

34

12

46

32

Reining

MH0122

Paint Western Riding Club, pobočný spolek

31

33

47

36

Reining

MH0404

Ranč Na Pomezí Opava, z.s.

20

0

0

0

Reining

ML0143

Čeladná Horse Ranch z.s.

18

30

38

30

Reining

MH0383

OLC Systems s.r.o.

0

0

0

2

Paradrezura

MA0117

Jezdecký klub Ronex z.s.

5

8

0

0

Paradrezura

MH0340

Equine Sport Center Olomouc, o.p.s.

4

0

0

0

Paradrezura

MB0283

JO La-Boheme Zduchovice

2

2

4

6

Paradrezura

MB0067

JK Heroutice

2

1

2

3

Paravoltiž

MG0222

JK Fany Hostěnice

20

20

20

19

Paravoltiž

MA0137

JK Počin V Ráji-spolek

20

10

21

24

Paravoltiž

MA0006

JO TJ Orion Praha

15

24

28

29

Paravoltiž

MG0283

EPONA

15

5

8

1

Paravoltiž

MA0299

Jezdecký klub voltiž Trojan, z.s.

13

10

0

0

*** v tabulce jsou uvedeny počty oficiálních soutěží pořádaných danými pořadateli v letech 2017 - 2020 dle disciplín