Přihlásit se

VÝKONNOSTNÍ ŽEBŘÍČKY PRO ROK 2018

Obrázek ke článku
20. 3. 2018

Po odsouhlasení příslušnými komisemi disciplín Výkonný výbor ČJF schválil pravidla výkonnostních žebříčků pro jezdeckou sezónu 2018 v disciplínách Skoky, Drezura, Všestrannost a to včetně samostatných žebříčků pony ve výše uvedených disciplínách.

Nově tedy budou v JIS od letošního roku počítány žebříčky pro skoky velkých koní a pro disciplínu všestrannost. V žebříčcích existujících již v roce 2017 (kdy šlo o nultý ročník), tedy v discipínách drezura velkých koní i pony a skoky pony dochází v roce 2018 k nejzásadnější změně v tom, že žebříček je počítán součtem nejlépe bodovaných výsledků,nikoli tedy průměrem.

Pár dalších změn je i ve společných ustanoveních pro počítání žebříčků a s tím souvisejících pravidel pro zápisy výsledků ze zahraničních závodů do kariér jezdců a koní. Nadále se již nebudou zapisovat do kariér jezdců a koní takové výsledky, které jezdec absolvuje na licenci jiné Národní Federace a pod hlavičkou zahraničního subjektu, tedy na výsledkové listině u něho nebude uvedeno, že reprezentoval Českou republiku nebo subjekt registrovaný pod ČJF.

Pravidla žebříčků naleznete ve formátu PDF na stránkách ČJF v sekci Dokumenty / Pravidla / Všeobecná pravidla / Pravidla výkonnostních žebříčků

Nebo též v přímo jako stránku v JIS: https://www.jezdectvi.org/zebricky-pravidla