Log in

​​Pravidla výkonnostních žebříčků ČJF vedené v Jezdeckém Informačním Systému


I. Společná ustanovení pro výkonnostní žebříčky


 1. Všechny žebříčky se zpracovávají výhradně v systému JIS bez jakéhokoli lidského zásahu či výpočtu. Nastavení jednotlivých parametrů žebříčku podléhá schválení VV.
 2. Žebříček se počítá z výsledků zapsaných do kariér jezdce / koně. Do kariér (a tedy i do žebříčku) se započítávají výhradně výsledky z oficiálních závodů, které jezdec absolvuje pod jezdeckou licencí ČJF na koni, který má řádně uhrazenou Sportovní nebo Hostovací licenci ČJF a startující za subjekt registrovaný v ČR, a to i na národních závodech v zahraničí, kde má ve výsledcích jednoznačně uvedeno, že reprezentoval "Českou republiku", nikoli zahraniční subjekt. Výjimkou jsou mezinárodní závody FEI, kdy kůň nemusí být registrovaný pod ČJF. 

  Příklad: Jezdec startující např. na rakouskou licenci na národních závodech v Rakousku – reprezentující rakouský jezdecký klub, nemá na zápis výsledků do své kariéry nárok, neboť by jeden a tentýž výsledek zapsaný v kariéře jezdce / koně u dvou různých národních federací a tentýž výsledek by se počítal duplicitně do dvou žebříčků. Takový jezdec v daném okamžiku nevystupuje za ČJF.

 3. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kterou dokončí nejméně 3 různí jezdci ze 2 subjektů. Na národních závodech v zahraničí a mezinárodních závodech zůstanou na startovní listině 3 jezdci bez ohledu na subjekt - od 1.4.2019. Do 1.4.2019 jsou výsledky započítávány pouze ze soutěží, které byly dle pravidel plnohodnotnou soutěží dle pravidel jednotlivých disciplín.

 4. Národní závody pořádané ČJF – výpočty jsou prováděny na základě strojově zpracovatelných výsledků dodaných od pořadatelů závodů po jejich kontrole zaměstnancem ČJF a zápisu do kariér. Pokud výsledky z některých závodů chybí, buď je pořadatel nezaslal, nebo v nich byla chyba a čeká se na opravu. Zasílání výsledků se řídí Všeobecnými pravidly, přílohou SV5.

 5. Národní závody v zahraniční – zápis výsledků z národních závodů v zahraničí není prováděn automaticky a o zápis výsledků z těchto závodů musí jezdec požádat zaměstnance ČJF. Svou účast a výsledek musí jezdec doložit oficiální výsledkovou listinou z těchto závodů a to do 30 dnů od ukončení závodů. Po tomto termínu bude zápis sekretariátem odmítnut. Zápis závodů může trvat několik týdnů. Žádosti o zápis výsledků zasílejte na adresu vysledky@cjf.cz

  Vysvětlení: Zápis nemůže proběhnout automaticky, protože na národní závody v zahraničí se jezdci hlásí sami, bez interakce se sekretariátem ČJF, který o výjezdech na národní závody do různých zemí tak nemá žádný přehled ani neexistuje žádná databáze, ze které by se daly tyto údaje zjišťovat.

 6. Mezinárodní závody FEI – zápis výsledku z mezinárodních závodů pořádaných FEI probíhá automaticky na sekretariátu ČJF dle přihlášek, které na mezinárodní závody do FEI přihlašovacího systému zadává zaměstnanec ČJF a má tak přehled o výjezdech na tyto závody. Zápis výsledků mezinárodních závodů může trvat několik týdnů.

 7. Reklamace výsledků – každý jezdec / zástupce jezdce může průběžně sledovat zápis výsledků ve veřejných kariérách jezdců a koní. V případě zjištění chyby je možné výsledky reklamovat na IT supportu ČJF, na adrese it@cjf.cz. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 10.1. následujícího roku.

  Nezapsané výsledky z národních závodů nereklamujte dříve, než 14 dnů po ukončení závodů.
  Buď výsledky pořadatel nedodal, nebo v nich je chyba.
  Nezapsané výsledky z národních závodů v zahraničí či mezinárodních závodů nereklamujte dříve než po osmi týdnech od ukončení závodů (nebo požádání o jejich zápis). Tyto časové odstupy neplatí pro závody v těsném konci roku, kdy je třeba žebříček uzavřít.

 8. Žebříček se v JIS počítá v disciplínách
  - Skoky (CSN, CSI),
  - Drezura (CDN, CDI)
  - Všestrannost (CCN/CNC, CCI/CIC),
  pro každou disciplínu samostatně a samostatně též pro pony.

 9. Přepočet výsledků je prováděn každou noc. Výsledky zaslané a schválené v JIS tedy ovlivní žebříček následující den.

 10. Do žebříčku jsou započteny všechny výsledky soutěží, které jsou dokončené v běžném kalendářním roce, tedy od 1.1. do 31.12.

 11. Žebříček se finálně uzavírá 20.1. následujícího roku – po tomto datu bude žebříček již nezměnitelný a je konečný.II. Aktuálně platná tabulka přídavných koeficientů dle typu závodů


Typ závodu / Disciplína

Národní závody v ČR / Národní pohár

Národní závody mimo ČR

ČSP /
ČP ČJF

MČR

Meziná-
rodní závody

Svět. pohár / Pohár Národů

Mistr. evropy

Mistr. světa

OH

Skoky

1

1,1

1,15

1,35

1,5

2

3

3,5

4

Drezura11,11,151,351,5233,54
Všestrannost111111111
Vytrvalost1111,351,11,222,5-


Tabulka přídavných koeficientů je společná pro velké koně i pony.III. Pravidla pro jednotlivé disciplíny a rokyRok 2023


Rok 2022


Rok 2021


Rok 2020


Rok 2019


Rok 2018


Rok 2017