Přihlásit se

Osoba: Milan Gaudník, Stáj Urban z.s. (MA0046), A, A0099

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Urban z.s. - jezdec
Oblíbené závody (5)

Koně

Subjekty