Přihlásit se

Osoba: Vladimíra Kozáková, Vladimíra Kozáková - Stáj Centrum přívěsů (MB0168), B, A0116

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Vladimíra Kozáková - Stáj Centrum přívěsů - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty