Přihlásit se

Osoba: Vladimíra Kozáková, Stáj Vladimíra Kozáková (MB0168), B, A0116

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Stáj Vladimíra Kozáková - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty