Přihlásit se

Osoba: Kristýna Luxová, Equus Bohemia (MB0377), B, A0745

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty